Interresorna radna grupa Vlade FBiH za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji BiH poručila je kako se očekuju nove deportacije ljudi sa stranih ratišta i kako žele spremni da ih dočekaju, kako bi mogli da se integrišu i resocijalizuju. Nermin Sijamhodžić, član Interresorne radne grupe iz Federalne uprave policije, kazao je kako je Federalna uprava policije aktivno učestvovala u donošenju državne strategije za borbu protiv terorizma.

“Mi smo sačinili Akcioni plan po kojem smo postupali i koji je polučio određene rezultate. Sada ćemo biti u koordinaciji sa drugim institucijama koje će biti članovi ove Interresorne radne grupe tako da će nam to olakšati rad ubuduće”, rekao je Sijamhodžić.

Profesor Vlado Azinović je izjavio da je održana prva sjednica Interresorne radne grupe i da je konstatovano da se većina stvari koje trebaju biti u Akcionom planu već dobrim dijelom provode.

“Trebalo bi nam više strukture i koordinacije gdje je većina aktivnosti prilično komplementarna, naročito vezanih za povratak ljudi sa stranih ratišta. BiH je već priznata i prepoznata u regiji kao model koji bi mogao da se koristi u drugim zemljama”, rekao je Azinović.

Navodi kako BiH tu vrstu iskustava dijeli sa drugim ljudima u regiji.

“Relativno brzo očekujemo da bi se te deportacije mogle nastaviti i želimo ih spremno dočekati, pomoći im u integraciji i resocijalizaciji”, istakao je Azinović.

Profesor Elmedin Muratbegović je izjavio kako je Akcioni plan naslonjen na strateško planiranje na nivou države i na realnoj situaciji na terenu.

“Prvi put se nalazimo pred jednom dobrom praksom koja funkcioniše. Aktivnosti bi se potpuno vezali za zvanične organe i nosioce aktivnosti na lokalnom nivou. Pozitivne aktivnosti iz Evrope je nemoguće primijeniti na BiH budući da mi imamo neke narative koji su neprimjenjivi”, istakao je Muratbegović.

Navodi kako se posebna pažnja posvećuje osjetljivim kategorijama, ženama i djeci, bez bilo kakvih etiketiranja ili stigmatiziranja.

“Provođenje će polučiti nečim što će imati pozitivna rješenja”, ocijenio je Muratbegović.

Izvor: Klix.ba (05. mart 2020.)