Rusija je potpisala sporazum sa Bosnom i Hercegovinom o isplati posljednjeg dijela duga još iz vremena Sovjetskog Saveza. Prema dokumentu, Rusija će isplatiti 125,1 milion američkih dolara.

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda rekao je danas da je Bosna i Hercegovina ostala jedina zemlja od kreditora bivšeg SSSR-a kojoj nije otplaćen dug. Obaveze pred ostalim republikama bivše Jugoslavije su izmirene u periodu 2011-2016. godine.

“Sporazumom koje smo mi danas potpisali predviđena je otplata duga u američkim dolarima po kursu koji je definisan u memorandumu. Obaveze Rusije prema Bosni iznose 152,2 miliona dolara i isplaćivaće se tokom 45 dana od dana stupanja sporazuma na snagu”, saopštio je zamjenik ministra Bevande.

Prema dogovorenom procentu, Federacija BiH će dobiti 58 posto duga, Republika Srpska 29 posto, institucije Bosne i Hercegovine deset i Brčko distrikt tri posto.

Rusija je još 2003. godine preuzela obavezu isplate sovjetskog duga prema republikama bivše Jugoslavije koji je procijenjen na 1,3 milijarde dolara.

Dug je nastao uglavnom od poslova kada je Jugoslavija sa Sovjetskim Savezom razmjenjivala robu široke potrošnje.

Moskva je u međuvremenu otplatila većinu duga – novčano ili posredstvom pružanja usluga.

(22. mart 2017.)