Saopštenje iz Ministarstva vanjskih poslova BiH: ZAMJENICA MINISTRA VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE ANA TRIŠIĆ-BABIĆ BORAVILA U RADNOJ POSJETI SJEDIŠTU NATO-A U BRISELU

Zamjenica ministra vanjskih poslova Ana Trišić-Babić boravila je 5. oktobra 20010. godine u radnoj posjeti sjedištu NATO-a u Briselu gdje se sastala sa ambasadorima Norveške, SAD-a, Turske, Njemačke, Mađarske, Slovačke, Slovenije i Hrvatske, koji su stalni predstavnici pri NATO-u.

Zamjenica ministra Trišić-Babić informirala je ambasadore o aktivnostima NATO koordinacionog tima Vijeća ministara BiH. Istakla je potrebu da se iz NATO-a šalju jasne poruke, te da je BiH do danas, i pored početnih nejasnoća nakon NATO ministarskog sastanka u Talinu, učinila mnogo. Proces približavanja naše zemlje NATO-u se treba nastaviti jer su BiH potrebne reforme. NATO integracioni proces je uspješan i dobro prihvaćen među građanima i političarima u BiH. Takva pozitivna klima se treba iskoristiti za daljnji napredak. BiH i NATO će nastaviti saradnju i zajedničkim naporom će se iznaći način da se prevaziđu aktuelni izazovi, rekla je zamjenica Trišić-Babić. Izražena je nada, da će nakon nedavno održanih izbora u BiH, biti formirana nova vlast koja će biti reformski opredijeljena i koja će BiH ubrzano voditi ka daljnjoj integraciji u NATO.

Zamjenica ministra Trišić-Babić razgovarala je sa pomoćnikom generalnog sekretara NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku Dirkom Brengelmannom. Pozdravljeni su napori koje je BiH učinila od NATO ministarskog sastanka u Talinu do danas, posebno u vezi sa slanjem oficira BiH u misiju ISAF (Afganistan). Razmatrano je pitanje perspektivne nepokretne vojne imovine, te su razmijenjena mišljenja o mogućim rješenjima. Izraženo je očekivanje da će nakon uspostavljanja nove vlasti reformski procesi biti nastavljeni i ubrzani. Također, NATO očekuje da će biti stvorena povoljna politička klima za konačno rješenje ovog pitanja. Sagovornici su razgovarali o modalitetima nastavka saradnje, radu na ključnim dokumentima i instrumentima saradnje. Pomoćnik generalnog sekretara je još jednom podvukao da BiH u NATO-u ima prijatelja, te da će joj biti pružena svaka podrška u daljnjim naporima s ciljem približavanja Alijansi.

Izvor: MVP BiH

5.10.2010.


Saopštenje za štampu: Održana 123. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine*

03.06.2010.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o aktivnostima NATO koordinacionog tima (NKT) Vijeća ministara BiH nakon odluke NATO-a o ulasku BiH u Akcioni plan za članstvo (MAP).

S tim u vezi, zadužen je NATO koordinacioni tim Vijeća ministara BiH da počne izradu godišnjeg nacionalnog programa BiH (ANP), poštujući zadane vremenske okvire, u skladu s odlukom NATO-a.
—–
*Kompletno saopstenje mozete pogledati na linku:


Saopštenje za štampu: Održana 44. hitna sjednica Predsjedništva BiH

14.4.2010

Web izvor: http://www.predsjednistvobih.ba/zaklj/sjed/1/?cid=14601,2,1

 

 

Predsjedništvo BiH danas je održalo 44. hitnu sjednicu, na kojoj je donijelo sljedeće zaključke:

  1. Predsjedništvo BiH je primilo k znanju pismo koje je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić uputio ambasadoru Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Nj.E. Charlesu Englishu, u vezi s procesom uništavanja viškova naoružanja, municije i minsko-ekspolozivnih sredstava koji su u posjedu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
  2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine primilo je k znanju Informaciju Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine o mogućnosti angažovanja jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji Snage međunarodne sigurnosne pomoći ISAF u Afganistanu.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine daje saglasnost za angažovanje pješadijske jedinice za osiguranje u misiji ISAF u Afganistanu, u sastavu Danskog kontingenta u Regionalnoj komandi JUG.

Zadužuje se Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine da ostvari koordinaciju sa Ministarstvom odbrane i Oružanim snagama Kraljevine Danske, s ciljem provođenja priprema, uključujući opremanje i obuku jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, za upućivanje u misiju Snage međunarodne sigurnosne pomoći ISAF u Afganistanu, u sastavu Danskog kontingenta.

Ovlašćuje se ministar odbrane Bosne i Hercegovine da Vrhovnoj komandi Savezničkih snaga za Evropu (SHAPE) uputi pismo namjere o spremnosti Bosne i Hercegovine za učešće jedinice za obezbjeđenje u misiji ISAF u Afganistanu nakon što se provede zakonom propisana procedura.

Zadužuje se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da dostavi Predsjedništvu Bosne i Hercegovine Ocjenu opravdanosti učešća pješadijske jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji ISAF u Afganistanu.

 


Saopćenje za štampu: Članovi Predsjedništva BiH primili ministra odbrane SR Njemačke Karl-Theodora Freiherra zu Guttenberga

30.3.2010

Web izvor:http://www.predsjednistvobih.ba/saop/1/?cid=14537,2,1

aPredsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Haris Silajdžić i član Predsjedništva BiH Nebojša Radmanović primili su ministra odbrane SR Njemačke Karl-Theodora Freiherra zu Guttenberga .

Najviše pažnje tokom susreta posvećeno je putu BiH ka evroatlantskim integracijama, posebno njenom putu ka NATO-u. Članovi Predsjedništva BiH su kazali da je strateški cilj BiH ulazak u NATO, te izrazili nadu da će Njemačka podržati prijem BiH u Akcioni plan za članstvo na sastanku NATO-a u Talinu 22. aprila ove godine, s obzirom da su učinjeni krupni koraci na tom putu.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Haris Silajdžić i član Predsjedništva BiH Nebojša  Radmanović su istakli da je Predsjedništvo BiH donijelo važne odluke koje se tiču uništavanja naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, ali da su kapaciteti BiH u ovom segmentu ograničeni. Predsjedavajući Silajdžić je istakao važnost ulaganja u BiH, posebno u oblasti razvoja  energetskog sektora, dok je član Predsjedništva BiH Nebojša Radmanović naglasio da su ulaganja u BiH korak naprijed za našu zemlju, te dodao da ima dosta prostora za to.aa

Njemački ministar odbrane je kazao kako njegova zemlja podržava put BiH ka evroatlantskim integracijama, te ulazak u NATO. Naglasio je važnost reformi, ali i važnost intenziviranja procesa koji vode ka integracijama. Kazao je da Njemačka sa pažnjom prati zbivanja u BiH, te je izrazio spremnost svoje zemlje da i ubuduće pruža podršku BiH. 

Tokom susreta članovi Predsjedništva BiH izrazili su zadovoljstvo ukupnim odnosima Bosne i Hercegovine i SR Njemačke. Izrazili su zahvalnost Njemačkoj za podršku koju pruža BiH, posebno za angažman njemačkih vojnika u EUFOR-ovoj operaciji ALTHEA i za pomoć koju je Njemačka pružila u oblasti reforme odbrane i procesa integracije u NATO.   

Sastanku je prisustvovao i Nerkez Arifhodžić, savjetnik člana Predsjedništva BiH Željka Komšića.


Saopćenje za štampu: Održana 69. redovna sjednica Predsjedništva BiH

26.03.2010. (Dokument objavljen: 22.3.2010.) Web izvor: http://www.predsjednistvobih.ba/zaklj/sjed/1/?cid=14525,2,1

 

aPredsjedništvo BiH je na 69. redovnoj sjednici donijelo zaključak da vrati Godišnju platformu o obavještajno-sigurnosnoj politici Vijeću ministara BiH, kao predlagaču, prije razmatranja i odobravanja.

Predsjedništvo je većinom glasova odlučilo da na današnjoj sjednici ne obavlja raspravu o pitanjima iz nadležnosti Predsjedništva BiH, a koja se odnose na:

a) Istup službenika Ministarstva vanjskih poslova u vezi s Kosovom,

b) Notu Ministarstva vanjskih poslova BiH o pitanjima koja su u nadležnosti Predsjedništva BiH;

Predsjedništvo je primilo k znanju pismo baronese Catherine Ashton, visoke predstavnice Evropske unije za zajedničku i vanjsku politiku, a koje se odnosi na produženje mandata EUPEM-a i zaključilo da:

·         Bosna i Hercegovina potvrđuje da se Sporazum između BiH i Evropske unije o aktivnostima Misije policijskih snaga EU(EUPM) u BiH od 4.10.2002. godine primjenjuje na produženje mandata misije i osoblja EUPM u BiH.

Utvrđuje se tekst pisma koje će predsjedavajući Predsjedništva uputiti baronesi Catherine Ashton, visokoj predstavnici EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Predsjedništvo je prihvatilo Izvještaj o radu Podregionalne komisije za konsultacije Sporazuma o podregionalnoj kontroli naoružanja, član IV, Aneks 1-B, Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH (PRKK) za 2009. godinu.

 Predsjedništvo je nakon razmatranja prijedloga Odluke o principima rješavanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava u OSBiH donijelo sljedeći Zaključak:

·         Predsjedništva Bosne i Hercegovine ponovo izražava svoje opredjeljenje da se, u okviru propisanih procedura, implementacijom međunarodnih sporazuma, ugovora i odluka prihvaćenih od nadležnih institucija BiH, izvrše pripreme za uništavanje svih količina lakog naoružanja i visokorizične municije i minsko-eksplozivnih sredstava, uvažavajući potrebu svakog ovjerenog spisa posebno-

·         Zadužuje se Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine da, uvažavanjem međunarodnih sporazuma o donacijama, uništi sve viškove doniranog naoružanja, municije i minsko-ekspolozivnih sredstava, po pribavljenoj saglasnosti donatora.

·         Zadužuje se Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine da dostavi Predsjedništvu Bosne i Hercegovine prijedlog naoružanja i drugih sredstava koje mogu biti predmet prodaje.

Predsjedništvo je primilo k znanju Informaciju  o realizovanim bilateralnim razgovorima iz područja odbrane između delegacija Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva odbrane SAD-a i zadužilo Ministarstvo odbrane da pitanja o kojima je diskutovano tokom bilateralnih razgovora, a posebno ona koja su istaknuta kao preduslov uključenja BiH u Akcijski plan za članstvo u NATO (MAP), dodatno analizira, te u skladu sa zakonskim ovlaštenjima preduzme neophodne aktivnosti s ciljem adekvatnog rješavanja.

Predsjedništvo je primilo k znanju Informaciju o aktivnosti na izradi „Pregleda odbrane, u skladu sa Programskim ciljem dokumenta “Proces planiranja i revizije” (PARP)-PGOOO1.

Zadužuje se Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine da nastavi sa planiranim aktivnostima na izradi ”Pregleda odbrane” i o napretku na izradi navedenog dokumenta redovno izvještava Predsjedništvo BiH.

Predsjedništvo je primilo k znanju  Informaciju o organizovanju vježbe MEDCEUR 12 u maju 2012. godine i prihvatilo organizaciju vježbe na teritoriji BiH, ulazak i kretanje pripadnika vojnih snaga zemalja učesnica i opreme potrebne za izvođenje vježbe, a u skladu sa odredbama PfP SOFA.

Zadužuju se Vijeće ministara BiH i druge institucije u BiH da preduzmu mjere i aktivnosti iz vlastite nadležnosti u skladu sa ratifikovanom PfP SOFA-om, a sa ciljem provođenja neophodnih priprema i uspješne realizacije vježbe MEDCEUR 12.

Predsjedništvo je razmatralo i prihvatilo Izvještaj o radu Agencije za osiguranje depozita za 2009. godinu, uz Izvještaj nezavisnog revizora i Finansijski plan za 2010. godinu,

– Predsjedništvo je donijelo odluke o prihvatanju sporazuma i odredilo potpisnika za:

1.    Ugovor o jamstvu za zajam Međunarodnom aerodromu Sarajevo između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,

2.    Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj –Projekt poboljšanja uslova života na selu,

– Predsjedništvo je donijelo odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja:

1.    Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji međudržavnoga mosta preko rijeke Save kod Gradiške i priključnih graničnih dionica međudržavne ceste E-661,

2.    Sporazuma između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva obrazovanja i nauke Republike Bugarske o naučnoj i tehničkoj saradnji,

3.    Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Malezije o saradnji u području visokog obrazovanja,

Odluku o pristupu Bosne i Hercegovine Sporazumu o Srednjoevropskome programu razmjene za univerzitetske studije (CEEPUS III),

Odluku o prihvatanju sporazuma i određivanje potpisnika za Sporazum o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Liban u području obrazovanja, kulture, sporta, nauke, rada i socijalnoga rada, zdravstva i medija,

Predsjedništvo je dalo saglasnost Ministarstvu civilnih poslova za zaključivanje Memoranduma o kulturnoj saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Slovačke,

Odluku o prihvatanju sporazuma i određivanje potpisnika za Ugovor između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade  Crne Gore o veterinarskoj saradnji.

Odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine:

1.    Protokolu „Voda i zdravlje“, uz Konvenciju o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera (Konvencija o vodama – Helsinki 1992.),

2.    Fakultativnom protokolu uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Predsjedništvo je prihvatilo Izvještaj Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine o radu Komisije za pomilovanje za razdoblje januar-decembar 2009. godine,

– Predsjedništvo je donijelo Odluku o ratifikaciji:

1.    Sporazuma između Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva evropskih i međunarodnih poslova Republike Austrije o saradnji u području razvoja,

2.    Ugovora o kreditu između Bosne i Hercegovine i Japanske agencije za međunarodnu saradnju – Projekt izgradnje postrojenja za desumporizaciju gorivnih plinova za Termoelektranu Ugljevik,

3.    Ugovora o zajmu i projektu između KfW, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Grada Banja Luke – Vodosnabdijevanje i kanalizacija u gradu Banjoj Luci (komponenta 1. Vodosnabdijevanje),

4.    Ugovora o finansiranju i projektu između  KfW, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Grada Banje Luke – Gradski sustav vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda u gradu Banjoj Luci (komponenta 2. Sistemi za odvođenje otpadnih voda),

5.    Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora, i Mađarske izvozno-uvozne banke Projekt- Tretman otpadnih voda u općini Tuzla,

6.    Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o izbjegavanju dvostrukoga oporezivanja i sprječavanju utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,

7.    Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Federativne Republike Brazil o oslobađanju od viza za nosioce diplomatskih, zvaničnih i službenih pasoša,

8.    Amandmana na Ustav Međunarodne organizacije rada iz 1997. godine.


Saopćenje za štampu: Održana 68. redovna sjednica Predsjedništva BiH

24.03.2010. (Dokument objavljen: 10.3.2010.)

Web Izvor: http://www.predsjednistvobih.ba/zaklj/sjed/1/?cid=14471,2,1

2Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici većinom glasova odlučilo da odgodi za narednu sjednicu raspravu i zauzimanje stavova o pitanjima iz nadležnosti Predsjedništva BiH, a koja se odnose na istupe službenika Ministarstva vanjskih poslova BiH u vezi s Kosovom i notâ Ministarstva vanjskih poslova BiH o pitanjima koja su u nadležnosti Predsjedništva BiH.

Predsjedništvo je zadužilo Ministarstvo vanjskih poslova da o navedenim pitanjima dostavi kompletan pisani materijal. 

Predsjedništvo BiH je primilo na znanje Informaciju o implementaciji Sporazuma o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini, koja će i dalje služiti za potrebe odbrane i proces uništavanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava.

Predsjedništvo je zadužilo Ministarstvo odbrane da o procesu uništavanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava dostavlja Predsjedništvu BiH redovne izvještaje.

Predsjedništvo je donijelo Odluku o izmjenama Odluke PBiH o utvrđivanju viška naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava u Oružanim snagama BiH i principima njihovog rješavanja br.01-011-1599-32/09 od 10. 6. 2009. godine, kao i Odluku o izmjenama Odluke od 8.10. 2009. godine, a koja tretira istu materiju.

Predsjedništvo je donijelo Odluku o utvrđivanju viškova rezervnih dijelova i alata koji prate status neperspektivnog naoružanja za Oružane snage BiH.

Predsjedništvo prima na znanje Informaciju Ministarstva odbrane BiH o mogućem angažiranju jedinica OS BiH u misiji Snage međunarodne sigurnosne pomoći ISAF u Afganistanu.

Predsjedništvo daje saglasnost za angažiranje 10 instruktora u misiji ISAF u Afganistanu.

Ovlaštava se ministar odbrane BiH da Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Evropu (SHAPE) uputi pismo namjere o spremnosti BiH da u misiju ISAF uputi 10 instruktora nakon što se provede, zakonom propisana, procedura o upućivanju pripadnika Oružanih snaga BiH  u navedenu operaciju podrške miru.

Zadužuje se Vijeće ministara BiH da dostavi Predsjedništvu Ocjenu opravdanosti  učestvovanja instruktora iz sastava Oružanih snaga BiH u misiji Snage međunarodne sigurnosne pomoći ISAF u Afganistanu.

Predsjedništvo je donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Protokola između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Malte o implementaciji Sporazuma između BiH i Evropske zajednice o readmisiji osoba koje borave bez dozvole.(Provedbeni protokol)

Predsjedništvo je donijelo Odluku o prihvatanju Ugovora između BiH i Svete stolice o dušebrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika Oružanih snaga BiH.