Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH u Sarajevu će na pres-konferenciji predstaviti rezultate i značaj operativne akcije ‘Balkan Trigger II’, koja je provedena u BiH u periodu od 6. do 8. aprila 2017. godine.

Akcija je provedena u organizaciji Generalnog sekretarijata Interpola u 23 evropske zemlje, pri čemu je angažovano ukupno 7840 policijskih službenika.

Svrha akcije bila je sprečavanje i rasvjetljavanje krivičnih djela u vezi sa ilegalnom trgovinom vatrenim oružjem i eksplozivnim sredstvima, pritom ne zanemarujući sprječavanje i rasvjetljavanje drugih krivičnih djela u oblasti organizovanog kriminaliteta uključujući i terorizam.

Tokom realizacije ove akcije u BiH, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, kao koordinator ove akcije, bila je i sjedište koordinacionog centara u kome su se, tokom trajanja akcije, nalazili predstavnici policijskih tijela iz BiH obuhvaćeni akcijom.

Na konferenciji, prisutnima će se obratiti pomoćnik direktora Sektora za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Samir Kavazović i šef odsjeka NCB Interpola Sarajevo Branislav Pavlović.

Konferencija će biti održana u sjedištu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

(28. april 2017.)