O pomacima u procesu evropskih integracija govori Nevenka Savić, direktorica Direkcije za evropske integracije BiH. Moramo imati na umu da su preostale još dvije obaveze – usvajanje zakona o popisu stanovništva i rad na izmjenama Ustava u skladu sa presudom u slučaju Sejdić-Finci, podsjeća direktorica Direkcije za evropske integracije BiH.

RSE:  Vijeće ministara BiH nedavno je utvrdilo Prijedlog zakona o sistemu državne pomoći u BiH.  Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao predlagač, dostaviće ovaj zakon Parlamentu BiH na razmatranje po osnovnom zakonodavnom postupku. Da li se prijedlog ovog dokumenta može shvatiti  kao potez kojim je konačno otklonjen zastoj u procesu evropskih integracija?

Savić: Mislim definitivno da možemo jer ovo je zaista veliki napredak u procesu. Usvajanje Prijedloga zakona o sistemu državne pomoći na posljednjoj sjednici Savjeta ministara i njegovo upućivanje u parlamentarnu proceduru predstavlja, kako bih rekla, prvi korak u usvajanju zakona, ali moramo imati na umu da je zaista ovaj zakon u pokušaju da se napravi draft zakona stajao nekih pet-šest godina. Ako to sagledamo i ako vidimo da je ipak došlo do jednog kompromisnog rješenja u samom tekstu zakona, smatram to velikim napretkom. Zaista se nadam da će i Parlament prepoznati značaj usvajanja zakona i da će ga u krajnjoj instanci i usvojiti. Moramo imati na umu da su preostale još dvije obaveze –  usvajanje zakona o popisu stanovništva i rad na izmjenama Ustava u skladu sa presudom Suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Kada se i ove dvije stvari završe, onda ćemo praktično steći uslove za podnošenje aplikacije.

RSE:  Da li bi BiH već sada mogla podnijeti aplikaciju za članstvo u EU?

Savić: Formalno-pravno mogućnost podnošenja aplikacije za članstvo je i sada otvorena, ali nekako ne smijemo izgubiti iz vida zaključke Savjeta Evropske unije iz marta ove godine kada je rečeno da naša aplikacija neće biti kredibilna ako se prethodno ova tri uslova ne ispune. Moram također reći da je sa stanovišta procesa integracija vrlo važno da je konstituisan Dom naroda Parlametarne skupštine BiH i sve komisije, tako da ovaj period od nekih godinu dana gdje nisu mogli biti usvajani zakoni je ustvari povećao jaz između Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja regiona u integracionom procesu. Vrlo je bitno da sad imamo Parlament u punoj funkciji i da se u ovom zakonodavnom smislu taj proces može ubrzati i jaz smanjivati. Vrlo bitna stvar je proces političkog dogovora koji je neophodan u procesu integracija. Kada postoji politički dogovor, stvari se, u stručnom smislu, brzo i lako mogu odrađivati.

Nadam se boljim rezultatima

RSE: U Bosni i Hercegovini je neohodan dogovor i kompromis u političkom životu, pa tako i u procesu približavanja Evropskoj uniji. Kako na to uticati?

Savić: To je stvar političkog nivoa odlučivanja. Direkcija je stručno tijelo, i mi zaista skrećemo pažnju u svim našim istupima da je politički dogovor nešto što je neophodno za proces. Možemo to vidjeti i u zemljama regiona. Dakle, definitivno, to je nešto što je preduslov uspješnog procesa integrisanja.

RSE:  Kako se radi u Direkciji – da li političke razmirice ometaju stručni rad vašeg tima?

Savić: Mi zaista moramo biti izvan dnevnopolitičkih tema. Naše je da stručno radimo svoj posao, da koordiniramo proces, ali – ako ne postoji dogovor na političkom nivou, onda se ono što mi radimo  ne može realizovati. To je jednostavno preduslov za sve što slijedi u stručnom pogledu. Praktično, nismo dugo vremena imali ni Dom naroda, ni komisije Parlamentarne skupštine, tako da su se sada stvorili uslovi, Parlament je u punoj funkciji i mislim da će ovaj gap od nekih godinu dana ubrzo biti nadoknađen.


RSE:  Ipak se nadate boljim rezultatima i podnošenju aplikacije za članstvo BiH u EU do kraja godine?

Savić: Ja se zaista tome nadam i mislim da su se stvari ipak pokrenule i da se ide u tom pravcu. Nama je bitno da se ove tri preostale stvari završe negdje do sredine novembra da bismo imali vremena do kraja godine podnijeti aplikaciju da bi ona bila razmatrana od strane Evropske unije. Uvjerena sam da svi prepoznaju značaj i procesa i ovih obaveza. One su dugo već u vrhu agende evrointegracijskog procesa. Mislim da će to sada definitivno krenuti u pozitivnom pravcu.

Izvor: RSE (06. septembar 2011.)