Nakon šest mjeseci improvizacija osiguranja prava na liječenje i školovanje djece povratnika sa sirijskog ratišta, uskoro se očekuje njihov upis u matične knjige rođenih i dodjela jedinstvenih matičnih brojeva, potvrđeno je za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

Direktor Kantonalnog centra za socijalni rad u Sarajevu Samir Suljagić rekao je da skoro šest mjeseci postoje ozbiljni problemi po pitanju upisa djece povratnika sa ratišta iz Sirije u matične knjige, a onda samim tim i ostvarivanju svih ostalih prava uključujući i prava na upise od vrtića, škola pa do ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje.

“To je bio uvjet svih uvjeta da bismo takvu djecu učinili vidljivom i da bi ih mogli uključiti u sistem i omogućiti ostvarivanje određenih prava. U zadnjih 15 ili 20 dana, dobili smo jedno uputstvo od strane Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Federacije upućeno prema matičnim uredima i službama socijalne zaštite i započeo je već taj upis kroz matične knjige kroz provođenje određenog postupka”, kazao je Suljagić.

Dodao je da Federalni MUP vrši nadzor i kontrolu nad upisom u matične knjige.

“Zaista smo imali velikih poteškoća kad su u pitanju ta djeca jer veliki je protok vremena, šest mjeseci je ipak u pitanju, dijete se i razboli u međuvremenu, djeci se moraju osigurati i osnovni uvjeti za život”, rekao je Suljagić, koji je pojasnio da djeca ni u jednom trenutku nisu bila bez zaštite, ali se radilo o “improviziranim rješenjima”.

Prema riječima Suljagića na području Kantona Sarajevo trenutno boravi osmero djece povratnika sa sirijskog ratišta, a djeca se također nalaze i u Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu.

Aljoša Čampara, ministar Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, kaže da se mora izmijeniti Zakon o vanparničnom postupku da bude isti kao što je Zakon u Republici Srpskoj (RS) da bi se ova djeca mogla upisivati bez ikakvih problema.

“Mi smo tu inicijativu uputili. Već je to bilo na Vladi dva puta i Ministarstvo pravde treba da izradi taj prijedlog i da ga uputi u hitnu proceduru. Mislim da se radi samo o izmjeni jednoga člana zakona”, za BIRN BiH je rekao Čampara.

Iz Federalnog Ministarstva pravde su kazali da su pristupili izradi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, te će po okončanju procedure odnosno nakon pribavljanja neophodnih mišljenja sukladno Poslovniku o radu Vlade FBiH, prečišćeni tekst uputiti u parlamentarnu proceduru.

Sredinom decembra je u BiH iz Sirije deportovana grupa među kojom je bilo dvanaestero djece koja su boravila sa porodicama u kampovima Al-Hol i Roj. U ovim kampovima i dalje se nalazi više desetina građana BiH, čiji se povratak očekuje u narednom periodu.

Izvor: www.detektor.ba (Link) – 17. juni 2020.