Izvještaj o sigurnosti koji je objavila Sigurnosno-obavještajna agencija Hrvatske i u kojem je navedeno da je povećan broj pripadnika radikalnog tumačenja islama nije se odnosio na BiH, već na širu regiju Jugoistočne Evrope, istaknuto je na sjednici direktora Obajveštajno sigurnosne agencije BiH (OSA) Osmana Mehmedagića i direktora SOA-e Daniela Markića održanoj u utorak.

Osman Mehmedagić, generalni direktor OSA-e, i Trifko Buha, zamjenik generalnog direktora, primili su u posjetu delegaciju SOA-e predvođenu direktorom Danielom Markićem.

Tokom posjete je razgovarano o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji u regionu s akcentom na borbi protiv terorizma, organiziranom kriminalu, jačanju obavještajnih potencijala, kao i svim pitanjima od zajedničkog interesa u kontekstu aktuelnih dešavanja, kako u regiji, tako i u relacijama između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Kako je navedeno, saradnja je ocijenjena kao veoma produktivna, otvorena i intenzivna na svim poljima te je zaključeno da ne postoje problemi koji opterećuju odnose dviju sigurnosno-obavještajnih agencija.

Na sastanku je također bilo govora o nedavnom Izvještaju Sigurnosno-obavještajne agencije Hrvatske te je pojašnjeno da se, kako je i navedeno u Izvještaju, broj pristaša radikalnog tumačenja islama nije odnosio na Bosnu i Hercegovinu, već na širu jugoistočnu regiju, te je izrečen zajednički stav za još jačim angažmanom u povezivanju regiona po pitanju borbe protiv terorizma.

Zaključeno da treba nastaviti trend dobre bilateralne saradnje.

Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) Hrvatske je nedavno objavila najnoviji izvještaj o stanju sigurnosti, ističući pri tome da u susjedstvu Hrvatske ima više od 10.000 sljedbenika selefizma, od kojih neki podržavaju terorizam.

(27. septembar 2017.)