U izvještaju se navodi da međuljudska i međuregionalna previranja i dalje podrivaju efikasnu saradnju nadležnih instutucija na tom polju.

“Ekstremistička ideologija i regionalne nacionalističke ekstremističke grupe još uvijek predstavljaju potencijalni izvor terorizma u BiH, a učinjen je mali napredak na polju rehabilitacije i deradikalizacije individua”, stoji u izvještaju.

Nema novih zakona u borbi protiv terorizma

Državni nivo Bosne i Hercegovine, kako stoji u izvještaju, nije usvojio nijedan novi zakon u polju borbe protiv terorizma u 2017. godini, dok je entitet Republika Srpska usvojio novi krivični zakon koji tretira djela terorizma u skladu s međunarodnim standardima i kriminalizuje članstvo u stranim paravojnim i para-policijskim snagama.

BiH na državnom nivou ima zakone koji zabranjuju članstvo u paravojnim i para-policijskim organizacijama, ali, prema njihovom mišljenju, kaznena politika za ova djela i dalje predstavlja jedan od glavnih izazova.

Borcima u stranim terorističkim organizacijama se često propisuju kazne koje su ispod najnižih kazni propisanih zakonom. Razlog tome je činjenica da sudije veoma često uzimaju u obzir olakšavajuće okolnosti prilikom donošenja odluka.

“Ministarstvo pravde BiH je u 2017. predložilo niz amandmana s ciljem jačanja borbe protiv terorizma, ali nije postojala politička volja da se ovi amandmani usvoje, niti se samo Ministarstvo pravde potrudilo da osigura većinu koja bi usvojila ove amandmane”, navodi se u izvještaju.

Navode da nije bilo volje radne grupe Ministarstva sigurnosti u vezi s donošenjem sveobuhvatnih amandmana na Krivični zakon BiH, a u vezi s borbom protiv terorizma.

State Department se također osvrnuo na rad Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), kazavši da svega 25 pripadnika SIPA-e radi na slučajevima borbe protiv terorizma te su ocijenili da je njihova efektivnost veoma ograničena.

“Saradnja na provođenju zakona je nastavila ispaštati zbog interpersonalnih i međuinstitucionalnih prepucavanja. Operativna grupa državnog tužilaštva se sastala svega dva puta u 2017. godini, a javne nesuglasice između vršioca dužnosti javnog tužioca BiH, ministra sigurnosti i menadžmenta SIPA-e nastavljaju potkopavati strateški napredak u borbi protiv terorizma”, stoji u izvještaju.

Nema napretka u osiguranju granica

Naglasili su također da od 2016. godine BiH nije napravila nijedan značajniji iskorak u osiguravanju vlastitih granica, ali dodaju da je u 2017. BiH nastavila borbu protiv terorizma i terorističkih aktivnosti u zemlji.

Izvještaj se dotakao i glavnih vjerskih zajednica u BiH, kazavši da su katolička, islamska, jevrejska i pravoslavna zajednica u BiH nastavile sarađivati kroz Međureligijsko vijeće na promociji tolerancije i borbi protiv vjerske netrpeljivosti ili nasilja prema bilo kojoj od ovih pojedinačnih zajednica.