Svečanom ceremonijom održanom 07.11.2014. godine u Domu Oružanih snaga BiH, obilježeno je zatvaranje Kursa o euro-atlantskoj sigurnosti, u organizaciji Centra za obuku za operacije podrške miru (PSOTC), Atlantske inicijative u BiH i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Cilj kursa bio je ponuditi izborni modul koji govori o teorijskim temeljima faktora koji utiču na sigurnosne politike, razvoj i organizaciju europske sigurnosti. Pored pripadnika OS BiH, kao i stranih oružanih snaga, učešće na kursu su uzeli i studenti sa univerziteta iz Banja Luke, Istočnog Sarajeva, Mostara i Sarajeva.

Svečanoj ceremoniji zatvaranja Kursa i dodjeli certifikata prisustvovali su predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, međunarodnih organizacija u BiH, te učesnici sastanka “Prijatelji Centra za operacije podrške miru (PSOTC)”, koji se održao u periodu od 05. do 07. novembra 2014. godine u organizaciji MO BiH u prostorijama Doma OS BiH.

Pomoćnik ministra odbrane BiH za međunarodnu saradnju, gospodin Zoran Šajinović, je naglasio važnost međunarodne saradnje u oblasti obuke, ističući zahvalnost partnerima na pruženoj podršci Centru za obuku za operacije podrške miru.

KURS O EURO-ATLANTSKOJ SIGURNOSTI  2Generalni sekretar Atlantske inicijative, gospodin Vlado Azinović istakao je da je ovaj kurs bio prilika za studente univerziteta u BiH, pripadnike Oružanih snaga BiH i oružanih snaga drugih zemalja, da kroz intenzivan rad steknu znanje o veoma kompleksnoj temi euro-atlantske sigurnosti.

Naglašavajući važnost podrške Centru za obuku za operacije podrške miru, komandant PSOTC-a, brigadir Jasmin Čajić, je istakao da je ovaj centar do sada obučio preko 5.500 studenata, te da uz pomoć partnera nastavlja unaprjeđenje svojih kapaciteta kako bi pružalo obuku u skladu sa NATO i UN standardima.

Podsjećamo da je Centar za obuku za operacije podrške miru dobio certifikat Vlade SAD-a o punoj obučnoj spremnosti, kao jedini takav centar u Europi, što dokazuje izvrsnost ovog centra i opredjeljenost Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH za obukom i usavršavanjem.

Izvor: Ured za odnose s javnošću MO BiH (Novembar 2014.)