Tag: Edina Bećirević.

Treća radionica programa edukacije mladih edukatora AI – ToT

Atlantska inicijativa je u Mostaru, 29. novembra 2019. godine, nastavila sa aktivnostima provođenja edukativnog programa za studente i studentice sa različitih fakulteta...

Ai Priručnik za stručnjake: “Rad s pojedincima i porodicama koje su...

Atlantska inicijativa se od 2009. aktivno bavi istraživanjima, obukama te informiranjem stručne i šire javnosti o različitim sigurnosnim izazovima u Bosni i Hercegovini, uključujući izazove koje nose ekstremizam...

SARAJEVO: STRUČNJACI O PREVENCIJI RADIKALIZACIJE MLADIH

Atlantska inicijativa iz Sarajeva u okviru projekta “Prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma među mladima u Bosni i Hercegovini” organizira danas sastanak sa stručnjacima koji...