Kampanja podizanja svijesti o opasnostima od terorizma i radikalizacija u nasilje