Danas je (22.07.2020. godine) u okviru projekta “Istraživanje negativnih efekata recipročne radikalizacije u BiH” koji je podržan od Norwegian Embassy in Sarajevo, održan webinar na temu „Gdje zakaže prevencija, počinje intervencija!“

Radionica je održana za mlade sa područja grada Tuzla i šire, s ciljem osnaživanja mladih ljudi za preuzimanje aktivne uloge u prevenciji ekstremizma i radikalizacije kroz prizmu prevencije i intervencije.

Učesnici webinara imali su priliku upoznati se sa pojmovima radikalizacije, radikalizma, ekstremizma, terorizma ili nasilnog ekstremizma.

O tome, koliko je radikalizacija prisutna u virtuelnom svijetu, koji su to mehanizmi zaštite protiv terorizma i koliko se zajednica može uključiti u prevenciju i borbu protiv terorizma su neki od ključnih pojmova o kojima su učesnici  govorili na radionici.

Edukatorice na radionici bile su Emina Kuhinja ( Sarajevo ) i Sara Kovačević ( Pale ), učesnice programa Atlantske inicijative “Edukacije mladih edukatora”.