Poštovana/i,

U ime Atlantske inicijative, zadovoljstvo nam je pozvati Vas na diskusiju pod nazivom: “Promjena paradigme: Diskusija o recipročnoj radikalizaciji” koji će se održati 18. oktobra 2021. od 11:00 do 13:00 putem Zoom platforme.

Diskusija se organizuje u sklopu projekta “Istraživanje o negativnim efektima recipročne radikalizacije” finansijski podržanog od Ambasade Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.

Empirijska istraživanja koja su se bavila radikalnim islamističkim i krajnje desničarskim pokretima navode kako se istraživači ne trebaju fokusirati samo na trenutak u kojem pojedinac ili skupina prelazi(e) iz legalnih u ilegalne aktivnosti, odnosno iz nenasilnih u nasilne. Istraživači predlažu da pažnju također treba posvetiti narativnom okruženju u kojem pojedinac živi, te efektima “recipročne
radikalizacije” koja se definiše kao “način na koji jedan oblik ekstremizma može hraniti i uvećavati druge oblike ekstremizma”.

Cilj ove diskusije je razmatranje lokalnih i regionalnih političkih i društvenih faktora koji potiču radikalizaciju, iskorištavaju ranjivosti
i traume pojedinaca i grupa, te u istu svrhu iskrivljuju narativ o ženskim pravima. Autori i autorice će na webinaru predstaviti nedavno objavljene radove Atlantske inicijative o pomenutim temama.

Ljubazno Vas molimo da potvrdite svoje učešće g-đi Lejli Arnaut na broj telefona 033/262-645 ili na email adresu
lejla.arnaut@atlantskainicijativa.org nakon kojeg ćete dobiti pristupni link za sastanak.

Unaprijed se radujemo Vašem učešću.

Za više informacije o dnevnom redu pogledajte dodatni dokument u prilogu.

Srdačan pozdrav,
Atlantska inicijativa
Centar za sigurnosna i pravna istraživanje