Atlantska inicijativa je u Mostaru, 29. novembra 2019. godine, nastavila sa aktivnostima provođenja edukativnog programa za studente i studentice sa različitih fakulteta i univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Predavanja na radionici su održali: Prof.dr. Amila Buturović, Univerzitet u Yorku (Toronto, Kanada), koja je govorila o temi “Identiteta”, zatim je Irma Baralija iz Mostara učesnicima objasila zbog čega u Mostaru nisu održani izbori od 2008. godine, kao i Ozren Kebo sa kojim su studenti/ce, na kritički način, razgovarali o knjizi “1984”, Georga Orwella.

Programom je planirano studenti i studentice tokom radionica steknu znanja i edukatorske vještine u oblasti izgradnje društvene kohezije,zagovaranja, kritičkog razmišljanja i deradikalizacije te da stečena znanja prenesu svojim vršnjacima.

Nastavak aktivnosti edukativnog programa za studente i studentice je 06. decembra u Banja Luci.

Rad edukativnih radionica podržava Norwegian Embassy in Sarajevo

Izvor: Atlantska inicijativa (03. decembar 2019.)