Atlantska inicijativa iz Sarajeva u okviru projekta “Prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma među mladima u Bosni i Hercegovini” organizira danas sastanak sa stručnjacima koji rade sa mladima i u oblastima koje se tiču mladih.

Gost sastanka bit će Adam Deen iz Quilliam Fondacije iz Londona. Deen je bivši pripadnik ekstremističke organizacije Al-Muhajiroun koji se nakon procesa deradikalizacije posvetio borbi protiv radikalnih ideologija. Adam Deen će za učesnike sastanka održati predavanje, a diskusiju će moderirati Vlado Azinović i Edina Bećirević.

Jedan od ciljeva ovog projekta je informiranje mladih o opasnostima od tih pojava, ali i osposobljavanje stručnjaka koji s njima rade u okviru ili van obrazovnog procesa (psiholozi, pedagozi, nastavnici, socijalni i zdravstveni radnici, policija) da prepoznaju rane indikatore radikalizacije i pokušaju ih adresirati kroz unaprijed dogovorene procedure.

Dosadašnja istraživanja o radikalizmu i nasilnom ekstremizmu među mladima ukazuju da je pravovremeno informiranje mladih i razvijanje alternativnih narativa jedan od najdjelotvornijih oblika prevencije, saopćeno je iz Atlantske inicijative.

Izvor: Bhrt.ba (24. mart 2017.)