Tag: Vlado Azinović

Ai Priručnik za stručnjake: “Rad s pojedincima i porodicama koje su...

Atlantska inicijativa se od 2009. aktivno bavi istraživanjima, obukama te informiranjem stručne i šire javnosti o različitim sigurnosnim izazovima u Bosni i Hercegovini, uključujući izazove koje nose ekstremizam...

Šta će biti sa državljanima BiH, borcima tzv. Islamske države, nakon...

Zvanično još nije poznat broj državljana Bosne i Hercegovine koji su se predali, a potom ih uhapsili pripadnici Sirijskih demokratskih snaga. No, prema dostupnim...

SARAJEVO: STRUČNJACI O PREVENCIJI RADIKALIZACIJE MLADIH

Atlantska inicijativa iz Sarajeva u okviru projekta “Prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma među mladima u Bosni i Hercegovini” organizira danas sastanak sa stručnjacima koji...

Predavanje u organizaciji Atlantske inicijative : Međusobna saradnja kao efikasniji i...

Atlantska inicijativa i Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini su na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije...