Četvrta online radionica pod nazivom „Pristup prevenciji terorizma„ održana je 7. Augusta 2020. godine za područje grada Rudo i šire u okviru projekta “Istraživanje negativnih efekata recipročne radikalizacije u BiH” koji je podržan od Norwegian Embassy in Sarajevo.

Današanja radionica bila je posvećena pojmu terorizma kao pojavi u društvu, pravnom regulisanju terorizma i terorističkim aktima kako u svijetu tako i na području Bosne i Hercegovine.

Terorizam kao pojam definira se kao unaprijed smišljeno politički motivisano nasilje protiv borbenih ciljeva kojeg sprovode subnacionalne grupe ili tajni agenti sa elementima nasilja, borbe, straha, nemilosrdnosti i publiciteta.

Krivično djelo terorizma u BiH definirano je kroz Krivični zakon BiH, Krivični zakon Federacije BiH, Krivični zakon Republike Srpske, Krivični zakon Brčko Distrikta kao i Strategijom BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma (2015.-2020.).

Poseban osvrt dat je krivična djela terorizma koja su se dogodila na području BiH od 1997. godine kada se desio prvi teroristički akt u Mostaru i do posljednjeg koji se dogodio 2015. godine napadom na pripadnike Oružanih snaga BiH.

Učesnici današnje radionice dali su poseban osvrt za prevenciju terorizma kroz edukaciju u lokalnim zajednicama i rada sa pojedincima.

Edukatori na radionici bili su Senad Kušmić i Marko Lončar, učesnici programa Atlantske inicijative “Edukacije mladih edukatora”.