Lokalni i međunarodni mediji neprestano prenose priče o ljudima koji se ne mogu vratiti kući iz sirijskih kampova nakon što su se prije nekoliko godina pridružili Islamskoj Državi (IS). Ove priče upućuju na sigurnosnu dilemu s kojom se moraju nositi evropske vlade: kako upravljati rizikom? Zabranjivanjem povratka državljana IS u domovinu i nepreuzimanjem odgovornosti za njih, ili pak njihovom repatrijacijom i krivičnim gonjenjem? I balkanske zemlje se u proteklih nekoliko godina suočavaju s istom dilemom.

Više o repatrijaciji povratnika, opcijama država sa Zapadnog Balkana, procesuiranju i reintegraciji boraca sa stranih ratišta pročitajte u novoj publikaciji Atlantske incijative.