Treća online radionica pod nazivom „Prevencija i borba protiv nasilnog ekstremizma, svi imaju ulogu!“ održana je 3. Augusta 2020. godine za područje grada Bugojna i šire u okviru projekta “Istraživanje negativnih efekata recipročne radikalizacije u BiH” koji je podržan od Norwegian Embassy in Sarajevo.

Danas su u svijetu  prisutni  razni  oblici  nasilnog ekstremizma opravdani religijom ili pak nekom drugom ideologijom: nacionalističkom i separatističkom ideologijom,  nasilnom ljevičarskom, anarhističkom ili desničarskom ideologijom.

Iako se u posljednje vrijeme u svijetu pojam nasilnog ekstremizma i radikalizma često vezuje  isključivo  za  islamske  grupacije, zabilježeni  su različiti  primjeri  nasilnog  ekstremizma, te tako nasilni ekstremizam i radikalizam treba gledati kao problem svjetskih razmjera i ne vezivati ih usko samo za jednu religiju ili grupu ljudi.

Desničarski ekstremizam polazi od stajališta da je određena etnička grupa, narod, rasa superiorniji u odnosu na druge, te se daje prednost kolektivu nad pojedincem. Ljevičarski ekstremizam se razvijao iz radničkih pokreta koji su teoretski pokušavali elimirati klasne razlike i željeli demokraciju zamijeniti anarhizmom ili komunizmom.

Koliko pojedinac i društvo mogu uticati na prevenciju ogleda se u primjeni na:

  • Unutrašnje faktore: Limitiran pristup kvalitetnom obrazovanju, negiranje prava i ljudskih sloboda, istorijski narativi, te socio-ekonomski uticaj.
  • Vanjske faktore: Odgajanje, njegovanje poziva na nasilni ekstremizam. Društveni faktori (slabo državno uređenje, nedostatak vladavine prava, korupcija, kriminal)

Programi prevencije odnose se na: podizanje svijesti u školama; javne kampanje i debate u zajednici; međureligijski i intrareligijski dijalog; edukacija nastavnika i lidera u zajednici; oglašavanje u medijima; pokretanje kampanja; izgradnja povjerenja zajednice u policiju.

Edukatorice na radionici bile su Sandra Kobajica i Sara Kovačević, učesnice programa Atlantske inicijative “Edukacije mladih edukatora”.