Na online promociji dokumentarnog filma  #mladiBiH #radikalizam #nehvala!  snimljenog u sklopu projekta „Istraživanje negativnih efekata recipročne radikalizacije u BiH” podržanog od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini, učesnici su razgovarali o problemu radikalizacije u društvu, govoru mržnje i ulozi pojedinca u procesu prevencije.

Ozren Kebo, jedan od trenera mladih edukatora u okviru projekta govorio je o internetu kao prostoru za društvenu radikalizaciju mladih – kako u Bosni i Hercegovini, tako i šire, te koliko mladi ljudi, pojedinci i pojedinke mogu utjecati svojim pozitivnim djelovanjima na društvo i doprinositi stvaranju bolje slike društva. Osim radikazilma, razgovaralo se o prisustvu problema seksualnog uznemiravanja u društvu kao i načinu suzbijanja i sankcionisanja osoba koje su počinile takva djela.

Kebo je istaknuo važnost edukacije ne samo mladih nego i društva u cjelini s ciljem postizanja snage društva u smanjenju devijantnih ponašanja. Kolika je bila uloga mladih edukatora i edukatorica kao i učesnika i učesnica govori činjenica da su pored završene edukacije i formalnog obrazovanja imali priliku svoja znanja prenositi na svoje vršnjake tokom edukacija, dijeliti stečena i usvajati nova znanja.

Osvrčući se važan društveni problem radikalizma, ekstremizma, nasilnog ekstremizma, terorizma i nasilja, edukatori su istakli i faktor umrežavanja kao važan za širenje pozitivnih ideja i novih uvjerenja. Zbog toga su istakli važnost rada sa mladima kroz različite aktivnosti s ciljem pozitivnog uticaja na njihova promišljanja i razvinjanja svijesti o njihovoj ulozi u društvu kao aktivnih donosioca promjena.

Film je dostupan na linku https://www.youtube.com/watch?v=gD34Q2jJtOA.