U saradnji Odjeljenja za podršku svjedocima Suda Bosne i Hercegovine i Atlantske inicijative, 20.04.2021.g. održana je radionica o temama odlazaka građana/građanki BiH na ratišta u Siriju i Irak i pripreme povratnika/ca sa stranih ratišta za svjedočenja u slučajevima koji se vode pred Sudom BiH.

Radionicu, kojoj je prisustvovalo šest predstavnica Odjeljenja, održali su Elma Omersoftić, psihologinja-psihoterapeutkinja i Vlado Azinović profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Tokom radionice prikazane su autentične fotografije, zabilješke i studije slučaja sa kojima bi se uskoro moglo susresti i Odjeljenje u okviru redovnog rada pripreme svjedoka, te je dat uvid u motive za odlazak osoba iz BiH na strana ratišta, uključujući pojedinačne profile, socijalno-ekonomske pretpostavke, ideološka uvjerenja, način radikalizacije i vrbovanja za odlaske, itd.

Također, teme koje su obrađene tokom radionice se se odnosile i na pregled pojedinačnih profila povratnica sa stranih ratišta (potencijalnih svjedokinja u budućim procesima pred Sudom BiH) i uvid u uslove života u logorima i pritvorima u Siriji. Učesnici/e radionice su razmjenili opservacije koje se zasnivaju na iskustvu u radu sa kategorijom povratnika/ca, te razgovarali o koracima buduće saradnje.

Radionica se održana u okviru projekta „Istraživanje negativnih efekata recipročne radikalizacije u Bosni i Hercegovini“, podržanog od Ambasade Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.