Atlantska Inicijativa / Atlantic Initiative organizuje prvu u nizu radionica Programa: “Uloga prijatelja i porodice u programima redukcije rizika od radikalizacije i nasilnog ekstremizma”.

CVE1Radionice imaju za cilj jacanje kapaciteta psihologa, psihijatara, socijalnih radnika i praktikanata u mentalnom zdravlju u BiH u razumjevanju, prepoznavanju i adresiranju faktora, motiva i procesa radikalizacije koja vodi ka nasilnom ili nenasilnom ekstremizmu i terorizmuCVE3.

Program podrzava Norwegian Embassy in Sarajevo.

Izvor: Ai (19. Maj 2018.)