Atlantska inicijativa počinje sa aktivnostima provođenja programa edukacije mladih edukatora u cilju implementacije projektaIstraživanje negativnih efekata recipročne radikalizacije u BiH.

Projekat ima za cilj osposobiti mlade ljude u Bosni i Hercegovini da postanu edukatori svojih vršnjaka, a generalni cilj projekta je izgradnja otpornosti mladih na ekstremizam i nasilje, na način što će:

  • Povezati mlade kroz dijalog koji će ih izložiti novim perspektivama koje im mogu pomoći u razvoju njihove kognitivne fleksibilnosti i sposobnosti integracije drugih gledišta;
  • Educirati mlade o važnim građanskim konceptima koji omogućavaju njihov veći društveni i politički angažman; i
  • Upoznati mlade sa vještinama upravljanja i rješavanja problema koje im omogućavaju da kreativno pristupaju izazovima.

Tokom 15. i 16. novembra 2019. godine, na Bjelašnici, održane su Prve dvije radionice na temu “Diskriminacija, mediji i angažman mladih” gdje su učesnici prvog dana imali priliku da čuju predavanja izuzetnih edukatora, i to: Adnana Kadribašića, koji je govorio o temi “Diskriminacije i na koji način prepoznati diskriminaciju, mobing i segregaciju”, dr. Majda Halilović je održala predavanje o “Rodno zasnovanom nasilju i nasilju nad ženama”, dok je predavanje Maje Gasal-Vražalica bilo posvećeno temi “Društveno-političkog aktivizma”.

Drugog dana, studenti i studentice prisustvovali su predavanjima, vježbama i diskusijama na temu: “Pravilnog čitanja i analiziranja vijesti i prepoznavanja lažnih vijesti” koju je vodio uvaženi novinar i urednik Ozren Kebo, kao i predavanja na temu: “Razgovori o višestrukoj diskriminaciji” koju će održati Vera Bošković iz Udruženja NIKA iz Banja Luke.

Programom je planirano da studenti i studentice tokom radionica steknu znanja i edukatorske vještine u oblasti izgradnje društvene kohezije,zagovaranja, kritičkog razmišljanja i deradikalizacije te da stečena znanja prenesu svojim vršnjacima.

Rad edukativnih radionica podržava Norwegian Embassy in Sarajevo.

Izvor: Atlantska inicijativa (19. novembar 2019.)