Tag: nasilje u porodici

Nova publikacija Atlantske inicijative – Pandemija COVID-19 i odgovor institucija i...

Atlantska inicijativa od 2012. godine radi na razmatranju sudskih praksi u oblasti nasilja nad ženama, a posebno nasilja u porodici. Rezultat je niz publikacija...

Šta možete očekivati ako prijavite nasilje u porodici

Živimo u sredini u kojoj se problemu nasilja u porodici nažalost ne pridaje dovoljno pažnje niti se neka ponašanja karakterišu kao nasilna.

Radionice Atlantske inicijative: postupanje u slučajevima nasilja u porodici tokom pandemije...

U sklopu projekta koji Atlantska inicijativa provodi uz podršku ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini organiziran je niz online radionica na temu kako...

Alarm u BiH: Nasilje nad ženama sve kompleksnije, mnoge životno ugrožene

Zabrinutost zbog problema nasilja nad ženama široko je raspostranjena u Bosni i Hercegovini gdje je skoro svaka druga žena iskusila neki oblik nasilja koje,...

Nova publikacija Atlantske inicijative: “Ponovno čitanje i analiza presuda za nasilje...

Od 2011. godine Atlantska inicijativa se bavi razvijanjem resursa za nosioce pravosudnih funkcija, izradom stručnih materijala, jačanjem edukatorskih vještina sudija i tužilaca koji provode...

Najava međunarodne konferencije: “Rod i pravosuđe: teorija i praksa u različitim...

Molimo zabilježite datume naše međunarodne konferencije "Rod i pravosuđe: teorija i praksa u različitim kontekstima", koja će se održati 28.-31. oktobra 2019. u Sarajevu,...

Najava međunarodne konferencije: “Rod i pravosuđe: teorija i praksa u različitim...

Molimo zabilježite datume naše međunarodne konferencije "Rod i pravosuđe: teorija i praksa u različitim kontekstima", koja će se održati 28.-31. oktobra 2019. u Sarajevu,...