Molimo zabilježite datume naše međunarodne konferencije “Rod i pravosuđe: teorija i praksa u različitim kontekstima”, koja će se održati 28.-31. oktobra 2019. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Tokom protekle decenije svjedočili smo značajnom napretku u oblasti prava žena i rodne ravnopravnosti u profesionalnom i privatnom životu žena. Ovaj napredak ohrabruju i podržavaju međunarodne konvencije i globalna posvećenost rodnoj ravnopravnosti, a naročito okončanju nasilja nad ženama. Ipak, postoji ozbiljna bojazan da ova nastojanja nisu adekvatno pretočena u pravosuđe kada se radi o rodno zasnovanim krivičnim djelima i diskriminaciji. I prečesto se koristi izgovor da je teško dokazati slučajeve rodno zasnovanog nasilja, a naročito silovanja i seksualnog uznemiravanja; međutim, na ovaj način se žrtvama oduzima pravo na pravdu, a počinitelji ostaju nekažnjeni. U međuvremenu, nasilje u porodici pogađa oko 30% žena i djevojčica širom svijeta.

Istraživanja pokazuju da rodne predrasude, i implicitne i eksplicitne, igraju značajnu ulogu u onemogućavanju nosilaca pravosudnih funkcija da u dovoljnoj mjeri razumiju i pozabave se pitanjima rodne neravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja. Ove predrasude se mogu križati s drugima, pa su ljudi drugačije boje kože, pripadnici/e manjina, žene i muškarci s invaliditetom i pripadnici/e LGBTQ zajednice naročito podložni uticaju rodnih predrasuda; ipak, te osobe su često uglavnom izostavljene iz istraživanja i programa organizacija civilnog društva. Osim toga, ponovni procvat političke desnice tokom proteklih godina, kao i obnovljeni fundamentalizam u vjerskim i kulturnim normama pogubno djeluju na napore u pravcu postizanja rodne ravnopravnosti.

Svrha ove interdisciplinarne konferencije je da se istraži oblast roda i pravosuđa u različitim kontekstima i učesnicima/ama ostavi prostor da razmijene svoje izazove i napretke u ovoj oblasti, kao i informacije o istraživanjima i dobrim praksama. Konferencija je zamišljena kao razmjena teorije i prakse, čime se stvaraju vrijedni inputi za članove/ice pravosudne zajednice, ali i organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu i istraživače/ice iz različitih oblasti, izvan okvira prava, imajući u vidu mnoštvo područja na koja utiče navedeno križanje pitanja rodne ravnopravnosti i pravosuđa. Stoga pozdravljamo radove i prijedloge prezentacija od naučnika i praktičara koji se bave spektrom različitih disciplina, uključujući, između ostalog: pravo, antropologiju, kriminologiju, obrazovanje, etničke studije, rodne studije, političke nauke, psihologiju, javnu politiku, socijalni rad i sociologiju. Očekuju se i pozdravljaju poređenja između kultura i različitih regija.

Neki primjeri tema su:

  • Nedavne izmjene u procesuiranju i odmjeravanju kazni u slučajevima nasilja u porodici
  • Seksualno uznemiravanje i pravosuđe nakon pokreta “MeToo” (“I ja”)
  • Profesionalno donošenje odluka: nepristranost nasuprot predrasudama
  • Društveni mediji kao mjesto za rodno zasnovano nasilje i rodnu pravdu
  • Evoluirajući diskurs o pristanku, moći i saučesništvu
  • Perspektive o imovinskim pravima, radnim pravima i roditeljstvu u periodima ekonomske nesigurnosti
  • Rodne neravnopravnosti u predmetima razvoda i pravima na roditeljsko staranje
  • Intersekcionalnosti, pravosuđe i rod

Molimo Vas da Vaše apstrakte dostavite na e-mail adresu: conference@atlantskaincijativa.org najkasnije do 22. jula 2019. godine. Apstrakt treba sadržavati od 300-500 riječi.

Ovu konferenciju podržava Vlada Švedske i nije potrebno plaćati participaciju. Troškovi smještaja i prijevoza će biti pokriveni za određeni broj izlagača, koji će se odrediti na osnovu raznolikosti konteksta i dostavljenih tema.

Međunarodna konferencija: “Rod i pravosuđe: teorija i praksa u različitim kontekstima” – PREUZMITE .PDF Brošuru (1Mb)

Izvor: Atlantska inicijativa

English web site – LINK

English Language: International conference “Gender and Justice: Theory and practice across contexts