Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Kazuja Ogava danas će u Tešnju prisustvovati ceremoniji primopredaje dva projekta iz oblasti deminiranja, vrijedna po 740 000 KM.

Vlada Japana je, u okviru temeljne grant pomoći za Projekte ljudske sigurnosti (GAGP), odobrila sredstva za projekte podrške aktivnostima deminiranja u Tešnju i Doboju”, zahvaljujući kojima je oko 800.000 kvadratnih metara kontaminiranog područja očišćeno metodama deminiranja i tehničkog izviđanja i predato lokalnom stanovništvu.

Iz Ambasade Japana ističu da su Tešanj i Doboj područja ozbiljno zagađena minama, a naročito Doboj, koji se smatra jednim od 10 najzagađenijih područja u BiH, tako da je deminiranje prioritetna oblast japanske pomoći BiH.

“Prema uvjerenju da su lokacije koje su obilježene kao “lokacija bez mina” preduslov za normalan život i privredne aktivnosti u kontaminiranom području, Japan je od 1998. dodijelio pomoć za aktivnosti deminiranja u BiH u iznosu oko 8,6 miliona eura, ističe se u saopštenju.

Unutar GAGP-a, japanska pomoć za BiH je dosegla oko 35 miliona KM u proteklih 20 godina, obuhvatajući vitalne sektore, kao što su primarna zdravstvena zaštita, osnovno obrazovanje i deminiranje,  saopšteno je iz Ambasade Japana u BiH.

(26. april 2017.)