Vijeće ministara razmatrat će danas Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji (OSA) Bosne i Hercegovine i izvještaj o radu ove agencije za 2017. godinu. Na dnevnom redu sjednice su i nacrti zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku i o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine.

Nacrt zakona o izmjeni Zakona o OSA-i predložilo je Ministarstvo sigurnosti, ali je ministar pravde Josip Grubeša priložio primjedbu u vezi s brojem mjeseci u kojima će neko biti praćen i prisluškivan.

Ministarstvo pravde je predložilo da posebne mjere mogu trajati 24 mjeseca s mogućnošću produženja na još 24, dok Ministarstvo sigurnosti smatra da to treba trajati 48 mjeseci, odnosno četiri godine, s mogućnošću produženja na još četiri.

Grubeša smatra da 24 plus 24 mjeseca daju sasvim dovoljno vremena za posebne mjere i da bi skraćivanjem perioda OSA ozbiljnije pristupila tom problemu. Međutim, ministar sigurnosti Dragan Mektić je mišljenja da je posebne mjere, zbog težine krivičnih djela, potrebno sprovoditi duže vrijeme.

Ovaj zakon, kao i izmjene Zakona o krivičnom postupku, ranije su skinuti s dnevnog reda sjednice, a izmjene je još u junu prošle godine naložio Ustavni sud Bosne i Hercegovine ocijenivši da treba biti onemogućeno neograničeno prisluškivanje i pravo da sudija, bez obrazloženja, može produžavati važenje naloga za prisluškivanje.

Ministri bi danas trebalo da budu upoznati i sa informacijom o provedenim aktivnostima na izradi strategije zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, te o realizaciji aktivnosti u vezi s ispunjenjem uvjeta za aktiviranje Akcijskog plana za članstvo (MAP).

Ostale tačke dnevnog reda

Pred ministrima će biti i Nacrt odluke o ratifikaciji ugovora o garanciji Koridor Vc u Republici Srpskoj – prvi dio, između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, te prijedlog odluke o odobravanju izdavanja dodatne garancije Bosne i Hercegovine prema ugovoru o drugom amandmanu na ugovor o zajmu između “Auto-puteva Republike Srpske” i Evropske banke za obnovu i razvoj (Banjaluka – Doboj – prva faza).

Na sjednici će biti riječi i o Nacrtu odluke o ratifikaciji sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Ministri će razmotriti i prijedlog odluke o izmjeni odluke o uspostavljanju tijela za nadzor nad sprovođenjem Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma i njom predviđenih akcionih planova.

Pred ministrima će biti četvrti kvartalni izvještaj o sprovođenju mjera iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz izvještaja o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Na sjednici će biti riječi i o informaciji o sprovedenim aktivnostima na izradi strategije zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za naredni četvorogodišnji period.

(20. mart 2018.)