Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine pripremilo je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji (OSA) o kojem bi danas trebalo da se izjasni Vijeće ministara BiH.

Na dnevnom redu sjednice Vijeća je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH kojeg je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora.

Bit će razmatran i Nacrt okvirnog sporazuma o kreditu između BiH i Razvojne banke Vijeća Evrope za finansiranje projekta regionalnog vodosnabdijevanja “Plava voda”, najavljeno je iz Vijeća ministara BiH.

Trebao bi biti razmatran i Nacrt osnova za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma o statusu između Evropske unije i BiH o djelovanjima koje izvršava Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu u BiH.

Jedna od tačaka dnevnog reda današnje sjednice Vijeća ministara BiH je i Informacija o postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava i prijedlog za zaključivanje prijateljske nagodbe u slučaju “Imširović protiv BiH” i “Emkić protiv BiH”.

(14. februar 2018.)