Vijeće za vanjske poslove EU kojim predsjedava Federica Moherini usvojilo je danas na sastanku u Luksemburgu mjere kojim se namjeravaju ojačati kapacitati za borbu protiv terorizma i njegovog finansiranja, a među zemljama koje će biti obuhvaćene mjerama su i države Zapadnog Balkana.

Među mjerama su slanje eksperata za sigurnost i borbu protiv terorizma u delegacije Evropske unije, jačanje saradnje na Zapadnom Balkanu, Turskoj, Bliskom Istoku i Africi kroz pojačan političkih dijalog, više antiterorističkih projekata i finansijsku podršku za borbu protiv terorizma.

Predviđeno je i jačanje međunarodne saradnje, posebno sa ključnim strateškim partnerima kao što su Sjedinjene Države, Australija, Kanada i partneri iz šengenskih zemalja, te UN-om, Svjetskim forumom za borbu protiv terorizma, Interpolom i Globalnom koalicijom protiv milianata “Islamske države” (IDIL).

Vijeće za vanjske poslove EU odlučilo je i ojačati odgovor EU po pitanjima sprečavanja i suzbijanja nasilnog ekstremizma, efikasnog rješavanja online regrutovanja i radikalizacije, posebno kad su u pitanju povratnici sa ratišta, te sigurnosti aviosaobraćaja, trgovine oružjem, finansiranja terorizma i pranja novca, kao i veza između organizovanog kriminala i terorizma.

Vijeće je posljednji put usvojilo zaključke o borbi protiv terorizma u feburaru 2015. godine, nakon napada na list Charlie Hebdo januara iste godine.

(19. jun 2017)