Zemlje Evropske unije odobrile su status izbjeglice ili neki drugi oblik zaštite za više od 700.000 ljudi prošle godine, većinom Sirijaca, sopštila je u srijedu statistička agencija EU Eurostat.

Više od 710.400 tražilaca azila dobilo je zaštitu u 28 zemalja EU 2016. godine, dok je prethodne godine azil u EU zemljama dobilo upola manje, 330.000 ljudi.

Računa se da je više od milion ljudi došlo u Evropu, uglavnom izbjeglica iz ratova u Siriji i Iraku, ali i drugih, koji traže posao.

Eurostat je naveo da su od ukupnog broja onih koji su dobili zaštićeni status, 405.600 Sirijci, 65.800 Iračani i 61.800 Avganistanci. Više od 70 odsto Sirijaca dobilo je tu zaštitu u Njemačkoj, a Švedska ih je prihvatila gotovo 45.000.

Njemačka je odobrila azil za 445.000 izbjeglica 2016, tri puta više nego 2015, a daleko manje su to učinile Švedska, Italija i Francuska.

Pošto evropska agencija za zaštitu granica Frontex javlja da je opao broj izbjeglica i migranata koji dolaze u EU, povećanje broja odobrenih azila vjerovatno dijelom odražava dužinu procedure.

(26. april 2017.)