Šef Delegacije Europske unije (EU) i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, veleposlanik Lars-Gunnar Wigemark izjavio je danas da su jačanje pravne države i vladavina prava suštinski elementi u procesu europskih integracija. – Bez unapređenja u oblasti vladavine prava neće biti iskoraka na europskom putu – istaknuo je veleposlanik Wigemark, obraćajući se članovima Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH (VSTVBiH) u sklopu drugog dana zasjedanja ove institucije.

Istovremeno, pozvao je članove VSTV-a BiH na sveobuhvatan i odgovoran pristup, kao i maksimalan angažman u okviru provedbe reforme sektora pravde u BiH, podsjećajući da jačanje pravosudnih institucija predstavlja krucijalan korak u cjelokupnom društvenom kontekstu, te da unapređenje na ovom planu predstavlja jedan od ključnih preduvjeta za napredak u drugim oblastima, uključujući javnu upravu, borbu protiv korupcije…. – Vrijeme i dinamika napredovanja na europskom putu će, zapravo, biti diktirana pouzdanošću pravosudnog sistema u BiH i njegovih rezultata – kazao je Wigemark, navodeći da je to značajno za sve bh građane, ali i za sve institucije u BiH. Dodao je da u kontekstu Reformske agende, čiji je fokus na socijalnim i ekonomskim reformama, postoji i veoma značajan dio koji se odnosi na vladavinu prava i strateške pravce za unapređenje na tom planu. Ponovio je da su reforme u oblasti pravosuđa ključne, ne samo u procesu europskih integracija nego i u izradi mišljenja Europske komisije po zahtjevu za članstvo, te da se radi o reformi koja mora biti u fokusu svih aktivnosti zemalja-aspirantica za članstvo u EU.

Wigemark je istaknuo spremnost EU za pružanje potpore i daljnje jačanje partnerstva sa svim pravosudnim institucijama u BiH, pozivajući na zajednički angažman unutar VSTV-a i svih drugih pravosudnih institucija u skladu s izvornom ulogom, misijom i odgovornostima. Uputio je poruku podrške VSTV-u kao jezgru izgradnje snažnog pravosuđa i instituciji koja bi, kako je naglasio, morala moći odgovoriti na političke i druge pritiske koji dolaze s različitih strana, ali i biti spremna da ‘čuje’ kritike i postupati po njima. – Upuštanje u bilo kakve javne debate, prepucavanja s bilo kim neće ići vama u prilog.

Možda će ići u prilog nekim političkim interesima, ali vama ne – poručio je, među ostalim, Wigemark, obraćajući se članovima VSTV-a BiH. U opsežnom izlaganju, šef Izaslanstva EU i specijalni predstavnik EU u BiH, osvrnuo se, među ostalim, na dosadašnju dinamiku reforme sektora pravde u BiH, kompleksnost sistema, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i preporuke do kojih se došlo u sklopu Strukturiranog dijaloga o pravosuđu.

Predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija je istaknuo da EU u VSTV-u BiH ima pouzdanog partnera, posvećenog europskom integracijskom procesu te potvrdio opredijeljenost članova ovog tijela da se maksimalno angažiraju na realizaciji strateških reformskih pravaca. Konstatirao je da u BiH vlada veliko nepovjerenje, odnosno da građani, generalno, nemaju povjerenja u javne institucije, te da je neophodno raditi na punoj implementaciji standarda i unapređenju stanja, kako bi se ta i takva percepcija promijenila, a aktualni procesi pokrenuli u pozitivnom pravcu. Inače, drugog dana zasjedanja, VSTVBiH je u dijelu sjednice koja je bila zatvorena za javnost razmatrao određeni broj žalbi na odluke Drugostupanjske disciplinske komisije.

Također, dato je pozitivno mišljenje u vezi s Nacrtom zakona o sudskim taksama u Unsko-sanske županije, kao i Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u RS-u, te prihvatio Informaciju u vezi s Nacrtom zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužiteljskim institucijama na nivou BiH.
Izvor: Fena (08. Septembar 2017.)