Šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark izjavio je danas u Sarajevu da je 2019. ključna godina za BiH – ekonomski stabilna i bez izbornog ciklusa, te da je treba iskoristiti za socio-ekonomske reforme i brži put ka evropskim integracijama. U obraćanju na ceremoniji otvaranja “Ekonomskog foruma BiH 2019” Wigemark je podsjetio da Evropska komisija sprema mišljenje o aplikaciji BiH za članstvo u EU, te izrazio nadu da su političke stranke u završnim fazama formiranja nove vlasti.

“Bez obzira na to ko bude na vlasti, dva su osnovna zadatka – ubrzati put BiH u EU i početi sprovođenje preporuka Evropske komisije iz mišljenja, koje se očekuje krajem proljeća”, rekao Wigemark.

On je dodao da je neophodno ponovo početi socio-ekonomske reforme i konačno stvoriti ambijent koji je dobar za privatno preduzetništvo i situaciju u kojoj državno preduzetništvo više ne dominira ekonomijom.

Wigemark je ocijenio da je potrebno da poslovna klima bude dobra kako mladi ne bi išli iz zemlje, te da je uvezivanje sistema obrazovanja sa potrebama tržišta rada od ključnog značaja.

“Mišljenje komisije će se, vjerovatno, fokusirati na vladavinu prava, reformu sudstva, antikorupcione mjere i reformu javne uprave, dok se ekonomija još mora dodatno prilagođavati”, naglasio je on.

Prema njegovim riječima, ekonomija BiH je drugačija nego prije četiri godine, jer se fiskalna situacija popravila, postoje suficiti u budžetima, a zemlja ima pristojan ekonomski rast.

“Istovremeno, mnoga od ovih pobošljanja građani ne osjete jer postoje frustrirajući zakoni i pravila. Da bi BiH postigla puni ekonomski potencijal potrebno je da vlasti sprovedu određene mjere”, naveo je Wigemark.

Prema njegovim riječima, novi ciklus reformi može doći samo iznutra, a domaća stručnost i znanje su neophodni za razvoj ekonomskih mjera.

“Nedavna iskustva pokazuju da nema zamjene u BiH za lokalnu odgovornost za promjene. Uzimajući u obzir sva ograničenja vaše ekonomije, preuzimanje obaveze za rješavanje tih problema je nešto bez čega se ne može ostavariti uspjeh”, poručio je šef Delegacije EU u BiH.

On je naglasio da ne mogu strani eksperti nadoknaditi nedostatak lokalne volje da se to uradi.

“Rješavanje preostalih prepreka je nešto što je poznato – glavni izazovi su kako koordinisati i politički preusmjeriti znanje i reforme, zbog čega EU zajedno sa zemljama partnerima organizuje niz seminara i debata”, rekao je Wigemark.

Ističući da na entitetskom i nivou BiH treba kreirati nove mjere kako bi se rješavali prioriteti, on je rekao da treba imati na umu da je dugoročno strateški cilj BiH integracija u EU, njeno interno tržište i priprema za sprovođenje evropskih zakona.

Wigemark ističe da su nedostajuća karika nove vlasti koje moraju djelovati brzo prije nego što ponovo uđu u novi izborni ciklus.

“Narativ o BiH je i dalje negativan. Razgovori o pravim ili fiktivnim političkim nestabilnostima samo negativno utiču i odvraćaju investitore. Potrebno je vratiti dozu optimizma, nade i ekonomskih prilika. To će privući investitore i ubijediti mlade ljude da svojoj zemlji daju priliku”, poručio je Wigemark.

Ekonomski forum BiH održava se treću godinu zaredom, a do sada je okupio više od 1.000 učesnika, uglavnom predstavnika izvršne vlasti BiH, kao i više od 600 predstavnika regionalnih kompanija, diplomatskog sektora i akademske zajednice.

Centralna ideja “Ekonomskog foruma BiH 2019” odnosi se na uspostavljanje platforme za inciranje otvorenog dijaloga između predstavnika poslovne zajednice, akademije kao i kreatora ekonomskih politika u BiH, a sve radi oblikovanja atraktivnog poslovnog ambijenta u BiH.

Forum, koji je organizovao Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, bavit će se svim pitanjima od značaja za situaciju u BiH – od makroekonomske politike, sektorske politike, poslovnog ambijenta, do konkurentnosti privrede i kompanija u BiH.

Izvor: Srna (25. februar 2019.)