Na Evropski i Svjetski dan borbe protiv smrtne kazne, Vijeće Evrope i Evropska unija (EU) ponovno ističu snažno protivljenje smrtnoj kazni u svim okolnostima i u svim slučajevima. Smrtna kazna povreda je ljudskog dostojanstva. Riječ je o okrutnom, neljudskom i ponižavajućem postupanju koje je suprotno pravu na život. Smrtna kazna nema dokazani odvraćajući učinak, a sudske pogreške čini nepovratnima.

Sve države članice EU-a i Vijeća Evrope ukinule su smrtnu kaznu. Ukidanje u zakonodavstvu ili u praksi preduvjet je za članstvo u Vijeću Europe, a potpuna zabrana smrtne kazne u svim okolnostima sastavni je dio Protokola br. 6 i br. 13 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i Povelje EU-a o temeljnim pravima. Pozivamo evropske države koje ih još nisu ratificirale da to učine.

Također ponovno ističemo svoj poziv vlastima u Bjelorusiji, jedinoj zemlji na evropskom kontinentu koja još primjenjuje smrtnu kaznu, da uvede moratorij kao odlučan korak prema usklađivanju zemlje s panevropskim normama.

Vijeće Evrope i EU nastavit će raditi na ukidanju smrtne kazne na globalnom nivou. Pružit ćemo podršku predstojećoj rezoluciji Opšte skupštine UN-a o moratoriju na primjenu smrtne kazne, a EU i Belgija bit će domaćin 7. svjetskog kongresa protiv smrtne kazne u Bruxellesu krajem februara 2019.

U očekivanju uvođenja moratorija, Vijeće Evrope i EU potiču zemlje koje i dalje primjenjuju smrtnu kaznu da preostale izrečene smrtne kazne zamijene zatvorskim kaznama te da u svakom slučaju osiguraju da se u uslovima pritvora poštuje ljudsko dostojanstvo. U skladu s međunarodnim pravom te zemlje ne smiju izvršavati pogubljenja maloljetnika, trudnica ili osoba s duševnim bolestima ili intelektualnim teškoćama. Nadalje, ne može se opravdati primjena smrtne kazne za osobe osuđene zbog ekonomskog kriminala, osobe koje su i same žrtve teških kaznenih djela kao što su silovanje u braku i čija su djela – motivirana istinskom samoobranom – dovela do posljedične smrti druge osobe. Države članice trebale bi se suzdržati od podupiranja, putem uzajamne pravne pomoći ili drugih oblika saradnje, politika u području droga u onim zemljama u kojima se za kaznena djela povezana s drogom može izreći smrtna kazna.

Države članice trebale bi i dalje poduzimati djelotvorne mjere za sprečavanje sudjelovanja, premda neizravnoga, u primjeni smrtne kazne u trećim zemljama, na primjer donošenjem mjera kojima se spriječava trgovina robom koja bi se potom mogla upotrijebiti za izvršenje pogubljenja. U tom kontekstu, Vijeće Evrope i EU i dalje će promovisati „Globalni savez za okončanje trgovine robom koja se upotrebljava za smrtnu kaznu i mučenje”.

Izvor: europa.ba