Vijeće ministara Bosne i Hercegovine završilo je kompleksan proces odgovaranja na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije, rekao je na konferenciji za medije u ponedjeljak predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

Vijeće ministara BiH jučer je jednoglasno usvojilo, na vanrednoj telefonskoj sjednici, odgovore na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji i informaciju o tehničkoj finalizaciji odgovora.

Čak 655 odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika na jezicima u službenoj upotrebi u BiH je finalizirano krajem 2018. godine tj. odgovori su usaglašeni u okviru tijela mehanizma koordinacije te nakon toga i potvrđeni na svim nivoima vlasti u BiH.

Zvizdić se zahvalio svim institucijama, vladama, Direkciji za evropske integracije BiH, članovima radnih tijela i čelnicima Evropske unije koji su radili na podršci BiH u svim fazama pripreme odgovora.

“Ovim su ispunjeni svi zvanični uslovi za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji i dobijanje kandidatskog statusa”, rekao je Zvizdić.

On je istakao da je za BiH izuzetno bitno dobijanje kandidatskog statusa te da su protekle četiri godine definitivno bile najznačajnije godine kada je riječ o napretku naše zemlje na putu ka EU.

Posebno je istakao da je evropski proces prije aktuelnog saziva Vijeća ministara BiH bio u potpunoj blokadi te da je državna izvršna vlast na čijem čelu se nalazi uspjela napraviti evidentan pomak.

“Proces se mogao brže uraditi, ali uz postojanje političke volje koje u određenim trenucima nije bilo”, rekao je Zvizdić podsjećajujući na administrativnu šutnju nižih nivoa vlasti, posebno u predizbornom periodu.

Kako kaže, Vijeće ministara BiH ispunilo je obećanje da će raditi sve na realizaciji vanjskopolitičkih ciljeva, odnosno EU i NATO integracija. Državni premijer je podsjetio da je Vijeće ministara BiH obećalo ispunjavanje svih obaveza u vezi sa EU i MAP (Akcioni plan za članstvo u NATO), što je na kraju i učinjeno.

“Vijeće ministara BiH imalo je pravi konsenzus kada je riječ o EU. Mi smo bili i ostali ključni generator evropskih integracija. Nadam se da će i novi saziv Vijeća ministara BiH nastaviti tim putem”, kazao je Zvizdić.

Uvjeren kako će zemlja, uprkos opstrukcijama s kojima se suočava, zasigurno biti punopravna članica Evropske unije.