Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kazao je jučer u uvodnom obraćanju na 94. Rose-Roth seminaru Parlamentarne skupštine NATO-a, na 3. sesiji “Reformska agenda BiH i politička situacija”, da ovaj skup za Vijeće ministara BiH, kao i za njega lično, predstavlja važan i poseban signal da je regija zapadnog Balkana, a samim tim i BiH, ponovno u fokusu svih procesa koji su u vezi s evropskim i euroatlantskim integracijama.

“Upravo ovaj, kao i mnogi drugi događaji i susreti koji se dešavaju u BiH, kao i na prostoru drugih zemalja zapadnog Balkana, predstavljaju dodatni stimulans i daju jasnu evropsku perspektivu našem regionu”, istakao je Zvizdić. 

U ovom kontekstu, spomenuo je posljednji samit premijera zapadnog Balkana, kada je ponovo naglašena evropska perspektiva ovog regiona, poslane jasne poruke mira, saradnje i stabilnosti kao ključnih prioriteta djelovanja svih vlada regiona te napravljen još jedan važan iskorak u pravcu jačanja ekonomske saradnje te međusobnog razumijevanja i poštovanja.

“Ono što je posebno bitno za nas u BiH, osim činjenice da su sve zemlje regiona jasno i nedvosmisleno opredijeljene ka očuvanju mira i stabilnosti regije, jeste definiranje zajedničkih prioriteta i kreiranje regionalnih projekata koji znače kvalitetno povezivanje u pravcu jačanja ekonomske saradnje i stvaranja zajedničkog tržišta”, napomenuo je predsjedavajući Vijeća ministara. 

Ipak, dodao je, mir i stabilnost su osnovni i najvažniji prioriteti, a za BiH NATO jeste sinonim za stabilnost i prosperitet.

S tim u vezi, istakao je da dinamika napredovanja u pravcu uspješnih integracija u EU i NATO u najvećoj mjeri zavisi od “nas samih” te od uspješne provedbe započetih reformi i od ukupne modernizacije same države.

“I mi smo zaista u potpunosti posvećeni aktuelnim reformskim procesima koji će u konačnici značiti prihvatanje pravne stečevine i savremenih EU standarda, ali i plansku i održivu valorizaciju naših ukupnih prirodnih i ekonomskih resursa. S druge strane, očekujemo ispravno razumijevanje situacije u BiH i na Balkanu”, rekao je Zvizdić. 

Podsjetio je da je BiH napornim radom uspjela postići značajan napredak u svim oblastima, između ostalih, navodeći primjer usvajanja Ekonomske Reformske agende za period 2015-2018.

Govoreći o EU integracijama BiH, istakao je da je prošla godina bila najuspješnija “evropska” godina za BiH, što je potvrđeno i u Izvještaju Evropske komisije za 2015. te 2016. godinu.

Također, napomenuo je da je nakon sedam godina stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a nakon pet godina zastoja, u augustu prošle godine je usaglašen tekst odluke o Mehanizmu koordinacije koji je usvojen na svim nivoima vlasti. Osim toga, uspostavljen je i Kolegij za evropske integracije i Komisija za evropske integracije te je u toku formiranje radnih grupa čiji je bazni zadatak da pripreme odgovore na Upitnik EU za BiH.

“Međutim, prije nego što postanemo dio šireg društva unutar EU i unutar NATO-a, bitno je osim poduzimanja konkretnih koraka u samoj zemlji, aktivno raditi na unapređenju regionalne saradnje”, podvukao je Zvizdić, naglasivši da je jedan od prioriteta vanjske politike BiH upravo regionalna saradnja koja doprinosi stvaranju stabilnog i sigurnog ambijenta u regionu.

U tom smislu napomenuo je da BiH s najbližim susjedima i ostalim zemljama regije kontinuirano radi na intenziviranju stalnog političkog dijaloga o bilateralnim i multilateralnim pitanjima, s posebnim naglaskom na saradnju na putu evropskih i evrotlantskih integracija.

“Vijeće ministara posebnu pažnju posvetilo je jačanju dobrosusjedskih odnosa te je nakon održavanja prve zajedničke sjednice s Vladom Republike Srbije u toku dogovor o održavanju naredne sjednice. Intenzivirana je i bilateralna saradnja sa Republikom Hrvatskom i načelno je dogovoreno održavanje zajedničke sjednice vlada polovinom ove godine, a tokom službene posjete Vladi Crne Gore je također dogovoreno održavanje zajedničke sjednice u ovoj godini”, naveo je Zvizdić. 

Naglasio je da se dodatni doprinos stabilizaciji prilika u BiH, ali i u regiji, ogleda se i u posvećenom pristupu u donošenju zakonskih i strateških dokumenata s ciljem jačanja funkcioniranja pravosuđa te adekvatne borbe protiv korupcije, svih oblika organizovanog kriminala te borbe protiv terorizma.

S tim u vezi informirao je da je Vijeće ministara BiH u prošloj i pretprošloj godini povećalo budžet agencija za provođenje zakona s ciljem jačanja borbe protiv svih oblika organizovanog kriminala, korupcije i terorizma te da je prošle godine usvojen Akcioni plan za provedbu Stretegije za borbu protiv terorizma (2015-2020), čime je BiH u potpunosti ispunila zakonodavne obaveze u borbi protiv terorizma. 

“Nastavak rada na provođenju reformi zadržavanjem fokusa na one oblasti koje će doprinijeti stabilnosti te ukupnom socio-ekonomskom oporavku i razvoju društva je bio i ostaje naš imperativ”, potcrtao je i dodao da je strateško-politički cilj Vijeća ministara da do kraja 2018. BiH stekne status kandidata za članstvo u EU, s perspektivom otvaranja prvih poglavlja.

Međutim, naglasio je da je dodatni cilj za BiH, koji je bitan radi osiguranja stabilnosti, ekonomskog i političkog napretka te daljnjeg ukupnog razvoja zemlje, aktivacija Akcionog plana za članstvo u NATO-u (MAP). 

“BiH je u procesu reformi učinila niz koraka u pravom pravcu, posebno u sektoru odbrane te je uz značajnu podršku NATO-a već preuzela i određene NATO standarde. Predsjedništvo BiH je u novembru prošle godine potvrdilo spremnost potpunog ispunjenja uslova za aktiviranje MAP-a, a veliki iskorak napravljen je donošenjem Pregleda odbrane i planom modernizacije Oružanih snaga BiH”, podsjetio je. 

Za saradnju između BiH i NATO-a kazao je da se odvija na visokom nivou te posebno pozdravio NATO-ovo opredjeljenje za “Politiku otvorenih vrata”, na osnovu individualnog napretka aspiranata, istakavši da je to opredjeljenje od ključnog značaja za dalje stimuliranje reformi i širenje oblasti sigurnosti i stabilnosti.

“Lično smatram da BiH treba postati članica NATO-a, ne samo zbog garancije unutrašnje sigurnosti, nego i zbog činjenice da će BiH ispunjavanjem standarda koje zagovara NATO, postati sigurna i prosperitetna država u kojoj će demokratija, vladavina prava i poštivanje ljudskih prava postati trajne kategorije”, kazao je Zvizdić, pojasnivši da bi zbog toga aktivacija MAP-a bila odluka koja bi značajno ubrzala procese jačanja mira i stabilnosti te podigla investicioni rejting BiH na veći nivo.

Naglasio je da, uime Vijeća ministara i njegovo lično ime, garantira istinsku posvećenost realizaciji reformi koje će životni standard i osjećaj sigurnosti svih bosanskohercegovačkih građana podići na veći nivo.

“BiH je istinski partner za sve procese koji će njenim građanima na cijelom teritoriju donijeti blagostanje i prosperitet – poruka je kojom je predsjedavajući Vijeća ministara BiH završio svoje izlaganje na NATO seminaru”, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Izvor: FENA (22. Mart 2017.)