U ovom policy dokumentu ispituje se orodnjenost ekstremizma u Bosni i Hercegovini (BiH), uz komparativne refleksije sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom. Kroz prizmu roda i rodne analize razotkriva se kako vjerski, politički i ideološki uticaji nastoje preoblikovati društva u regiji Zapadnog Balkana i unazaditi godine napretka u postizanju rodne ravnopravnosti. Istraživanje koje je provedeno u svrhu pripreme ovog dokumenta zasniva se na premisi da su i dalje nedovoljno istražene veze između antifeminističke retorike, antirodnih narativa, konzervativnih religijskih doktrina i krajnje desnog ekstremizma i pored brojnih regionalnih i međunarodnih studija koje su posljednjih godina potvrđivale postojanje tih veza. U tu svrhu ovo istraživanje ispitivalo je grupe koje imaju online prisustvo i koje zastupaju antifeminističke i krajnje desničarske ideale, kao i grupe koje su aktivne na terenu u lokalnim zajednicama, s osvrtom na to kako te grupe ohrabruju i potvrđuju retoriku mainstream političkih ličnosti koje derogiraju žene i promoviraju antirodne narative.

Policy dokument možete pročitati na ovom linku.