Atlantska inicijativa je u petak (06.09.2019.) i subotu (07.09.2019.) organizovala četvrtu “Edukaciju edukatora na temu procesuiranja seksualnog uznemiravanja u pravosuđu Bosne i Hercegovine”.

Na ovoj edukaciji, direktor Javne ustanove Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine gosp. Arben Murtezić održao je izlaganje o implementaciji obuka o temi seksualnog uznemiravanja. Edukatorice Majda Halilović i Maida Ćehajić-Čampara su govorile o problematici seksualnog uznemiravanja, analizi značajnih materijala te zajedno sa učesnicima o mogućnostima unapređenja modula, o uvodu i problematici SU, sudskoj zaštiti u građanskom i krivičnom postupku.

Sastanke podržava Ambasade Švedske u Sarajevu (FB: Embassy of Sweden in Sarajevo) i Ministarstvo pravde SAD – Ured za razvoj, podršku i edukaciju tužilaštava u inostranstvu (OPDAT)

Izvor: Atlantska inicijativa (07. septembar 2019.)