Atlantska inicijativa je u saradnjji sa Udruženjem žena sudija u Bosni i Hercegovini 07.07.2020.g. održala obuku na temu prevencije i borbe protiv nasilja u porodici kroz pravosudni odgovor, za sudije Okružnog suda u Prijedoru.

Edukatori su bili: Adisa Zahiragic, sutkinja, Kantonalni sud u Sarajevu i Dragan Uletilović, sudija, Osnovni sud Banja Luka.

Obuka je održana u okviru Projekta: ‘Rod i pravosuđe’ koji je namjenjen jačanju kapaciteta sudija i tužilaca u BiH u oblasti ravnopravnosti spolova. Atlantska inicijativa provodi Projekat Rod i pravosuđe u saradnji sa Ambasadom Švedske u BiH.