Atlantska inicijativa je u Sarajevu 22.-23. februara 2019. godine organizovala konferenciju: “Godišnja skupština Udruženja žena sudija u BiH i predstavljanje priručnika za unaprijeđenje pravosudne prakse u BiH u oblastima silovanja i seksualnog uznemiravanja”.

Tokom prvog dana na konferenciji je predstavljena publikacija: “Priručnik za sudije i tužioce za postupanje u predmetima seksualnog uznemiravanja” o kojem su govorile sutkinja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Svjetlana Milišić-Veličkovski i predsjednica Kantonalnog suda u Novom Travniku, Katica Jozak-Mađar.

Drugog dana konferencije predstavljen je „Priručnik za razmatranje krivičnog djela silovanja u sudskoj praksi u BiH”, o kojem je govorila sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu Adisa Zahiragić i predsjednik Okružnog suda u Prijedoru, Duško Milojica.

Prisutnima na konferenciji se obratila i američka sutkinja Mel Flanagan koja je održala predavanje o povezanosti različitih oblika nasilja nad ženama i načinima na koji sudska praksa može dati adekvatan odgovor.

Ovom prilikom, Atlantska inicijativa je nastavila svoju uspješnju saradnju sa Udruženjem žena sudija u Bosni i Hercegovini koje su, kao uvod u konferenciju, održale godišnju skupštinu Udruženja/Udruge žena sudija u Bosni i Hercegovini.  

*Uz podršku Švedske u Bosni i Hercegovini Atlantska inicijativa provodi projekat Rod i pravosuđe koji je namjenjen jačanju kapaciteta sudija i tužilaca u BiH u oblasti ravnopravnosti spolova. Zahvaljujemo se Ambasadi Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini na njihovoj finansijskoj podršci projektu Rod i pravosuđe, što uključuje i ove publikacije.

  • Preuzmite .pdf kopiju “Priručnika za sudije i tužioce za postupanje u predmetima seksualnog uznemiravanja”: https://goo.gl/GnEPj3

Izvor: Atlantska inicijativa (25. februar 2019.)