Atlanska inicijativa u saradnji sa Njemačkom ambasadom u Bosni i Hercegovini, započela je projekat pod nazivom “Prevencija seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja na univerzitetima u Bosni i Hercegovini”. Cilj projekta je sprječavanje i rješavanje seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola na Univerzitetima u Bosni i Hercegovini.

Projekat ima tri specifična cilja a to je razviti preventivne mehanizme seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja, podizanje svijesti i znanja među studentima i povezivanjem studenata različitih fakulteta iz dva entiteta da zajednički rade na jačanju kvalitete rodne ravnopravnosti.

Prvoj radionici prisustvovalo je dvanaest profesora sa različitih fakulteta. Majda Halilović i Nejra Veljan su ispred Atlanske inicijative predstavile rezultate preliminarnog istraživanja i ukazale na bitnost uvođenja internih mehanizama, radi lakše prevencije seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja.

Izvpr: AI Tim (10. jul 2017.)