Uz podršku Švedske u Bosni i Hercegovini Atlantska inicijativa provodi projekat Rod i pravosuđe koji je namjenjen jačanju kapaciteta sudija i tužilaca u BiH u oblasti ravnopravnosti spolova.U sklopu projekta uspostavljena je saradnja sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, pravnim fakultetima, te velikim brojem sudova i tužilaštava.

Prnjavor2209201733U Osnovnom sudu u Prnjavoru 22. septembra 2017. godine održan je radni sastanak i predavanje na temu: Razmatranje slučajeva nasilja u porodici – Koliko smo odmakli i kako dalje? Predsjednica Osnovnog suda u Prnjavoru sutkinja Nada Živković je pozdravila prisutne i tom prilikom je naglasila važnost povećanja svijesti o ravnopravnosti spolova kao i problemima nasilja u porodici.

Predavanje na temu Uzroci i posljedice nasilja u porodici održala je predsjednica Osnovnog suda u Zvorniku sutkinja Slavica Tadić dok je sutkinja iz američke države Milwaukee, Mel Flanagan govorila o posljedicama nasilja u porodici.

Izvor: Atlantska inicijativa (22. septembar 2017.)