Zivinice2U prostorijama Općinskog suda u Živinicama 16. januara 2018. godine organizovan je radni sastanak na temu: „Razmatranje slučajeva nasilja u porodici – Koliko smo odmakli i kako dalje?“ Predsjednica Osnovnog suda u Zvorniku, sutkinja Slavica Tadić održala je predavanje na temu: „Uzroci i posljedice nasilja u porodici“ dok je US sutkinja Mel Flanagan govorila o „Posljedicama nasilja u porodici“. Atlantska inicijativa se zahvaljuje predsjedniku Općinskog suda u Živinicama g-dinu Ibrahimu Bubiću na srdačnom gostoprimstvu.

zivinice3*Uz podršku Švedske u Bosni i Hercegovina Atlantska inicijativa provodi projekat Rod i pravosuđe koji je namjenjen jačanju kapaciteta sudija i tužilaca u BiH u oblasti ravnopravnosti spolova. U sklopu projekta uspostavljena je saradnja sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, pravnim fakultetima, te velikim brojem sudova i tužilaštava.

Izvor: Atlantska Inicijativa (19. januar 2018. godine)