Na Fakultetu političkih nauka (FPN) Univerziteta u Sarajevu, 26. i 27. 3. 2024. godine, održan je naučni skup “Sloboda je moja nacija” u čijem fokusu su bili događaji iz 2014. godine, kada su nizom protesta širom Bosne i Hercegovine tražene promjene. U okviru dvije panel diskusije govorilo se o pravu na pobunu, infrastrukturi aktivizma i demokratskim inovacijama, participaciji, problematiziranju mogućnosti promjene u Bosni i Hercegovini i političkom djelovanju uopće. Drugog dana skupa, sudionici su razgovarali o približavanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji i NATO-u. Razgovaralo se o izazovima za integracijski proces u aktuelnom međunarodnom kontekstu i mogućim opcijama za njegov nastavak. U organizaciji FPN i Atlantske inicijative iz Sarajeva, skupu su prisustvovali i na njemu govorili ugledni predstavnici akademske zajednice te stručnjaci u oblasti sigurnosti i euroatlantskih integracija. Serija razgovora o ovoj temi nastavit će se idućih mjeseci, a održavanje skupa u na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu pomoglo je JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo.