AUTORI: Dr. sc. Mirza Buljubašić i Dr. sc. Vlado Azinović

Atlantska inicijativa se od 2009. godine bavi sigurnosnim i pravosudnim pitanjima, što uključuje blisku suradnju sa sigurnosnim institucijama, sudovima i tužiteljstvima širom Bosne i Hercegovine. Atlantska inicijativa bazira rad na dva programa: 1) rodna ravnopravnost, s fokusom na prevenciju nasilja nad ženama, i 2) terorizam, (ne)nasilni ekstremizam i radikalizacija. Pored toga, Atlantska inicijativa više od deset godina istražuje i analizira pojavne oblike ekstremizma, nasilnog ekstremizma i radikalizacije, što je često bilo osnova za razvoj politika i institucionalnih promjena. Ova publikacija se temelji na dubinski analiziranim predmetima stranih terorističkih boraca i u skladu s rezultatima istraživanja autori su kreirali preporuke za dalje postupanje. Kao što recenzent, tužilac Ćazim Hasanspahić, navodi ova publikacija „predstavlja značajan dokument za projekciju budućeg postupanja i pruža doprinos u sagledavanju svih faktora koji mogu biti od utjecaja svim segmentima društva da unaprijede postupanje i praksu, te stoga kao objektivan dokument zaslužuje pohvalu i pruža značajan napredak ka poboljšanju rada i postupanja u ovoj oblasti.“ Međutim, pored praktične vrijednosti ova publikacija se ogleda u tome što doprinosi naučnoj i teorijskoj raspravi o procesu radikalizacije. Kao što recenzent prof. dr. Elmedin Muratbegović navodi „Rasprave i teorijsko postavljenje teze argumentovani su konkretnim i konciznim nalazima i zaključcima, koji ovom djelu daju poseban naučni i stručni značaj. Usmjerena pažnja prema izdvojenim oblicima problema koji prate proces suđenja terorističkim borcima ovom djelu daje poseban kvalitet. Na kraju, bez ikakve sumnje, može se iskazati da je rukopis po originalnim rezultatima istraživanja, metodologiji te naučnim činjenicama i stavovima aktuelno djelo koje svojim sadržajem doprinosi razvoju ne samo istraživačke prakse već u značajnoj mjeri i teorije u oblasti antiterorizma uopšte.“

Publikacija “KRIVIČNO PROCESUIRANJE STRANIH TERORISTIČKIH BORACA U BOSNI I HERCEGOVINI je nastala uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.

Ukoliko se želite upoznati sa sadržajem publikacije, možete je skinuti na ovom linku.