2Uz podršku Švedske u Bosni i Hercegovini Atlantska inicijativa je nastavila svoje aktivnosti na provođenju dugogodisnjeg projekta „Rod i pravosuđe“ koji je namjenjen jačanju kapaciteta sudija/sutkinja i tužitelja/tužiteljica u Bosni i Hercegovini u oblasti ravnopravnosti spolova.

36S ciljem obilježavanja novog projektnog ciklusa Atlantska inicijativa je, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, organizovala okrugli sto na temu: Saradnja pravnih fakulteta i pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

4Na početku sastanka prisutnima se obratio Ambasador Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini Nj.E. Anders Hagelberg kojije govorio o Švedskoj podršci nezavisnom pravosuđu i efikasnijem dijeljenju pravde kroz unaprijeđenje ravnopravnosti spolova, pri tomizrazivšiosobito zadovoljstvo i kontinuiranu spremnost Švedske za participacijom u budućim aktivnostima na provedbi projekata „Rod i pravosuđe“ koji implementira Atlantska Inicijativa.

5U prvom panelu prisutnima su se obratili i prof.dr Hajrija Sijerčić – Čolić, dekanesa Pravnog fakulteta u Sarajevu, dr Majda Halilović, voditeljica odjela za istraživanja Atlantske inicijative, koja je prezentovala detalje projekta Rod i pravosuđe, te doc. dr Midhat Izmirlija, profesor na Pravnom fakultetu UNSA.

U drugom dijelu sastanka, sutkinja Svjetlana Milišić-Veličkovski iz Kantonalnog suda u Sarajevu i predsjednik Okružnog suda u Prijedoru, sudija Duško Miloica, su izložili svoja zapažanja razmatrajući temu : Ravnopravnost spolova u obavljanju sudijske dužnosti.

U zaključnom izlaganju ovog sastanka, Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine govorio je o edukaciji nosilaca pravosudnih funkcija kao i izazovima i ograničenjima sa kojima se susreću u radu. Okruglim stolom je moderirala doc.dr Džamna Duman, profesorica Pravnog fakulteta UNSA. 

Izvor : Atlantska Inicijativa (18. Oktobar 2017.)