Atlantska Inicijativa je u Sarajevu 11. novembra organizovala četvrti sastanak panela koji razmatra najbolje prakse u prevenciji seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja na fakultetima u Bosni i Hercegovini. Na ovom panelu učesnici su imali priliku da pogledaju kratki film koji tretira problematiku seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu.

Sastanku je prisustvovala sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu Svjetlana Milišić-Veličkovski, koja je ujedno i savjetnica za seksualno uznemiravanje te edukatorica za ravnopravnost spolova u pravosuđu. Sutkinja je držala prezentaciju o načinima odgovora na seksualno i rodno zasnovano uznemiravanje unutar radnog okruženja, te podijelila iskustva sa učesnicima radne grupe.

PETI SASTANAK PANELA: PREVENCIJA SEKSUALNOG I RODNO ZASNOVANOG UZNEMIRAVNJA NA UNIVERZITETIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Atlantska Inicijativa je u Sarajevu 15. decembra organizovala peti sastanak panela koji razmatra najbolje prakse u prevenciji seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja na fakultetima u Bosni i Hercegovini. Na ovom panelu učesnici su imali priliku da pogledaju kratki film koji je Atlantska inicijativa u suradnji sa DCAF-om i VSTV-om u projektu “Rod i pravosuđe” izradila, a sve u cilju prevencije seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosuđu. Učesnici su na ovom sastanku razmatrali koliko je uvođenje Smjernica za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja doprinijelo razumjevanju problematike unutar pravosuđa. Navedene smjernice se primjenjuju od 2015. godine te su doprinijele boljem radnom oktuženju unutar pravosuđa.

Izvor: Atlantska Inicijativa (20. decembar 2017.)