Četvrti stručni panel za razmatranje sudskog odgovora na Krivično djelo silovanja u organizaciji Atlantske inicijative održao se 14. aprila 2018. godine u Mostaru.

Sastanke panela podržava Švedska ambasada u Sarajevu, kao i Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država, Ured za razvoj, podršku i edukaciju tužilastva u inostranstvu (OPDAT).

(14. april 2018.)