Atlantska Inicijativa / Atlantic Initiative je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 31. maja 2018. godine održala treću po redu promociju „Smjernica za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja“.

Na promociji su govorili prof.dr. Udžejna Habul, dr. Borjana Miković i dr. Majda Halilović.

Smjernicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja iskazuje se posvećenost principima ravnopravnosti spolova i stvaranju atmosfere uzajamnog poštovanja u kojoj studenti i studentice, akademsko osoblje i zaposleni rade i stječu znanja.FPN6

Projekat Prevencije sexualnog uznemiravanja na fakultetima provodi Atlantska inicijativa uz podršku Njemačke ambasade u Sarajevu, kao i u saradnji sa velikim brojem profesora i profesorica, studenata i studentica.

(31. maj 2018.)