ATLANTSKA INICIJATIVA U BRATUNCU, SREBRENICI, MILIĆIMA I VLASENICI

Atlantska inicijativa je uz podršku lokalnih partnera održala interaktivne radionice sa studentima na temu „Euroatlantske integracije”. Radionice su održane 28. i 29. maja 2013. godine u opštinama Bratunac, Srebrenica, Milići i Vlasenica.

Svrha radionica je promocija euroatlantskih integracija, principa i vrijednosti, kao i boljeg razumjevanja integracionih procesa od strane studenata, povećanjem njivove informisanosti o različitim aspektima integracija sa ciljem obezbeđivanja ekonomske i političke sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Uvodni, teoretski dio prezentovali su Igor Pilić, savjetnik zamjenice ministra inostranih poslova BiH, s prezentacijom “BiH i NATO pojmovi i koncept” i Goran Pranjić, takođe savjetnik u Ministrastvu inostranih poslova BiH, s prezentacijom „Koristi od članstva u NATO za BiH i njene građane”. Drugi, interaktivni dio vodila je Aleksandra Taševski, izvršna direktorka NIUG „Centra za socio-ekološki razvoj”.

Goran Pranjić tokom predavanja na sve četiri održane radionice istako je da je rast životnog standarda direktna korist od članstva u NATO-u za građane BiH.

„Ulaskom u NATO poboljšat će se sveukupno sigurnosno stanje u BiH što će, između ostalog,  utjecati na smanjenje političkog rizika. Smanjenje ove vrste rizika će pozitivno djelovati na intenziviranje ekonomske aktivnost unutar BiH te će proizvesti povoljne učinke na privlačenje stranih direktnih investicija. Ove činjenice će rezultirati rastom zaposlenosti, rastom investicija, porastom izvoza, smanjenjem kamatnih stopa i sl. što ce u konacnici dovesti do rasta standarda građana BiH“.- istako je Pranjić.

Igor Pilić je upoznao studente sa pojmovima i konceptom Sjevernoatlantskog saveza. Ono što je Pilić posebno naglasio više puta jeste da sve odluke koje se donose u NATO-u, moraju biti donesene konsenzusom.

Interaktivni blok, koji je vodila Aleksandra Taševski, poslužio je učesnicima da iz ugla građana BiH, podjeljenih u 3 različite grupe, sagledaju sveobuhvatnost integracionog procesa, te da percepcijom grupe koju predstavljaju identifikuju koristi i potencijalne rizike od integracije BiH u NATO savez. Studenti su u tri grupe predstavljali interese javnog, privrednog i civilnog sektora.

Učesnici radionice u Bratuncu su iskazali svoje zadovljstvo prisustvom i učešćem na radionici jer su se prvi put sureli sa ovom temom. Većina učesnika istakla je da su imali određene sterotipe i predrasude pri dolasku na radionicu, ali da su nakon učešća na radionici te predrasude svedene na minimum.

Čedomir Glavaš iz Bratunca kazao je da je potrebno razgovarati o ovim temama i sugerisao organiztoru da što češće organizuje ove i slične skupove na kojima se mladi ali ostali BH građani mogli upoznati s ovom temom.

Predstavljajući svoju grupu u Srebrenici, Hasudin Mustafić istako je da interesi naše politike i političara trebaju prvenstveno biti usmjereni u pravcu očuvanja mira i sigurnosti.

Tijana Sušić iz Milića, izlaganjem rezultata grupnog rada kazala je da članstvo u NATO-u omogućava smanjenje siromaštva, otvaranjem novih radnih mjesta nakon povećanog broja investicionih ulaganja inostranih investitora.

Civlini sektor u BiH ima važnu ulogu u promociji integracionih procesa i informisanju BH građana naglasio je Bojan Kovačević, predstavljući grupu trećeg sektora u Vlasenici.

Interesantna je činjenica da su prezentacije učesnika na kraju svake interaktivne radionice bile veoma obuhvatne i pozitivne, sa preporukom da se proces pristupanja naše države NATO savezu mora ubrzati i da se političari moraju ograničiti u negativnom djelovanju na taj proces.

Zaključak nakon prezentacija u sve četiri opštine jeste da sva tri sektora imaju važnu ulogu u procesu evroatlantskih integacija.

 

Piše: Svetlana Krstić
Atlantska inicijativa, Banja Luka