Atlantska Inicijativa je u Konjicu 14. oktobra organizovala treći sastanak panela: Prevencija seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja na univerzitetima u Bosni i Hercegovini.

Na ovom panelu učesnici su imali priliku da pogledaju četiri video materijala koja su tretirala problematiku seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu.

Na sastanku je direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, g-din. Arben Murtezić, izlagao na temu: Kako postupiti u slučaju seksualnog uznemiravanja: Disciplinska prijava ili interna procedura. Projekat je podržan od Ambasade Njemačke u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Atlantska Inicijativa (14. oktobar 2017.)